Styret i Finnmarkssykehuset

Utviklingen og forvaltningen av foretaket hører under styret som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter. Styreleder har ikke instruksjonsmyndighet overfor styremedlemmer og det enkelte styremedlem skal ikke representere bestemte interesser eller grupper. Styrets arbeid skal drives innenfor foretakets etiske retningslinjer. Ansattevalgte styremedlemmer er likeverdige styremedlemmer på linje med eieroppnevnte med samme ansvar og rettigheter. Styreleder sørger for at styret arbeider målrettet og godt sammen, og at det er åpenhet og trygghet i styret.

Les styreinstruksen (pdf)Det sittende styret er oppnevnt for perioden april 2016 til april 2018.

Styremedlemmer

Styreleder Harald Larssen
Rådmann i Lebesby kommune
M 958 99 585​ | harald.larssen@finnmarkssykehuset.no

Nestleder Kristin Rajala
Lektor, Tana
M 906 59 517 | kristin.rajala@tana.kommune.no 

Gudrun B. Rollefsen
Adm. direktør Barents NaturGass, Hammerfest
M 975 01 733 | gudrun.rollefsen@bng.no

Ivan Olsen
Spesialrådgiver, Alta
M 941 67 876 | ivan.olsen@finnmarkssykehuset.no

Jan-Petter Monsen
Rådgiver økonomi Helse Nord RHF
M 906 53 840 | jan-petter.monsen@helse-nord.no 

Ann Ranghild Broderstad
Overlege, Harstad
M 959 70 559 |ann.ragnhild.broderstad@uit.no

Trond Haukanes
Direktør, Sør-Varanger (Brussel)
M 901 10 562 | th@svi.as

Kristina Eriksson Nytun
Norsk sykepleierforbund
M 911 53 593 | Kicki.Eriksson.Nytun@finnmarkssykehuset.no

Ole I. Hansen
Fagforbundet
T 78 42 16 76 | ole.i.hansen@finnmarkssykehuset.no

Svein Størdal
DNLF
T 78 42 14 52 | svein.are.stordal@finnmarkssykehuset.no 

Marit Rakfjord
Delta
M 951 56 160 | marit.rakfjord@finnmarkssykehuset.no 

Styremøter

Styremøter 2017 Styremøter 2016

  
Tidligere styresaker og protokoller

2015

2014


2013 


2012


 

2011

 

Søk i styredokumenter