Styret i Finnmarkssykehuset

Utviklingen og forvaltningen av foretaket hører under styret som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter.

Styreleder har ikke instruksjonsmyndighet overfor styremedlemmer og det enkelte styremedlem skal ikke representere bestemte interesser eller grupper. Styrets arbeid skal drives innenfor foretakets etiske retningslinjer. Ansattevalgte styremedlemmer er likeverdige styremedlemmer på linje med eieroppnevnte med samme ansvar og rettigheter. Styreleder sørger for at styret arbeider målrettet og godt sammen, og at det er åpenhet og trygghet i styret.

Les styreinstruksen (pdf)

Det sittende styret er oppnevnt for perioden 15. mars 2018 til mars 2020.

Styremedlemmer

Styreleder Harald Larssen
Rådmann i Lebesby kommune
M 958 99 585​ | harald.larssen@finnmarkssykehuset.no

Nestleder Gudrun B. Rollefsen
Adm. direktør Barents NaturGass, Hammerfest
M 975 01 733 | gudrun.rollefsen@bng.no

Amund Peder Teigmo
Fastlege, fastlege
M 918 39 178 | teigmo@online.no

Guro Brandshaug
Daglig leder, Kirkenes næringshage
M 958 10 723 | gb@knh.no

Andreas Moan
Direktør, Helse Sør-Øst RHF
M 950 55 441 | andreas.moan@helse-sorost.no

Silje Ingebritsen
Kvalitetsleder, Alta kraftlag
M 991 12 464 | silje@altakraftlag.no

Jan-Petter Monsen
Rådgiver økonomi Helse Nord RHF
M 906 53 840 | jan-petter.monsen@helse-nord.no

Ansattevalgte styremedlemmer:

Kristina Eriksson Nytun
Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
M 911 53 593 | Kicki.Eriksson.Nytun@finnmarkssykehuset.no 

Stian Johnsen
Foretakstillitsvalgt Delta

M 909 36 415 | stian.johnsen@finnmarkssykehuset.no

Ole I. Hansen
Foretakstillitsvalgt Fagforbundet
M 909 76 296 | Ole.I.Hansen@finnmarkssykehuset.no

Svein A. Størdal
Overlege indremedisin
M 976 85 422 | Svein.Are.Stordal@finnmarkssykehuset.no

Observatør med møte- og talerett:
Brukerutvalget v/leder Kjell Magne Johansen
M 470 13 663 | kjellmagnejohansen@hotmail.com

Varamedlemmer for ansattevalgte:

  1. Dag Teigen, Norsk sykepleierforbund
  2. Knut Harald Eriksen, Fagforbundet
  3. Arnt Johannessen, Den norske legeforening
  4. Kim Gøran Pedersen, Delta
  5. Rita Sørum, Fellesorganisasjonen
  6. Judith Fjeldberg, Utdanningsforbundet


Styremøter

Styremøter 2019

Tidligere styresaker og protokoller

2018

2017

2016

2015


2014


2013


2012

2011

Søk i styredokumenter
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.