Styret i Finnmarkssykehuset

Utviklingen og forvaltningen av foretaket hører under styret som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter.

Les styreinstruksen (pdf)
Opptak av styremøtene finner du på vår Youtube-kanal 

Det sittende styret er oppnevnt for perioden 26. mars 2020 til mars 2022.

Styremedlemmer

Styreleder Lena Nymo Helli
Administrerende direktør Norway Health tech
M 901 19 286 |lena.nymo.helli@finnmarkssykehuset.no

Nestleder Gudrun B. Rollefsen
Adm. direktør Hammerfest Energi, Hammerfest
M 975 01 733 | gudrun.rollefsen@hammerfestenergi.no

Siriann Gulsrud
Fastlege, Kautokeino
M 958 03 176 | siriann.gulsrud@gmail.com​

Guro Brandshaug
Daglig leder, Kirkenes næringshage
M 958 10 723 | gb@knh.no

Andreas Moan
Direktør, Helse Sør-Øst RHF
M 950 55 441 | andreas.moan@helse-sorost.no

Mads Stian Hansen
Programleder, NNL
M 412 88 309 | mads.stian.hansen@nnl.no

Jan-Petter Monsen
Rådgiver økonomi Helse Nord RHF
M 906 53 840 | jan-petter.monsen@helse-nord.no

Ansattevalgte styremedlemmer:

Kristina Eriksson Nytun
Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
M 911 53 593 | Kicki.Eriksson.Nytun@finnmarkssykehuset.no 

Thor-Egil Sundelius
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet​
M 911 53 614​​  | thor-egil.sundelius@finnmarkssykehuset.no​

Ole I. Hansen
Foretakstillitsvalgt Fagforbundet
M 909 76 296 | Ole.I.Hansen@finnmarkssykehuset.no

Aud Mariana Bergman
Hovedtillitsvalgt Norsk sykepleieforbund
M 901 73 579 | aud.mariana.bergman@finnmarkssykehuset.no​

Observatør med møte- og talerett:
Brukerutvalget v/leder Kjell Magne Johansen
M 470 13 663 | kjellmagnejohansen@hotmail.com

Varamedlemmer for ansattevalgte

  1. Svenn Roger Eriksen, DNLF, Hammerfest sykehus
  2. Eirik Johannes Olsson, Norsk Fysioterapeutforbund, Kirkenes sykehus
  3. Eivor Rasmussen, Norsk Ergoterapeutforbund, Kirkenes sykehus
  4. Judith Fjeldberg, Utdanningsforbundet, Kirkenes sykehus

 


Tidligere styresaker og protokoller


2021


2020


2019


2018

2017

2016

2015


2014


2013


2012

Protokoll 2012-01-27 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-01-27 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-01-27 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf55582
Protokoll 2012-02-23 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-02-23 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-02-23 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf115498
Protokoll 2012-03-28 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-03-28 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-03-28 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf101750
Protokoll 2012-05-30 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-05-30 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-05-30 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf152045
Protokoll 2012-06-19 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-06-19 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-06-19 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf106118
Protokoll 2012-08-30 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-08-30 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-08-30 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf45918
Protokoll 2012-09-25 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-09-25 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-09-25 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf267729
Protokoll 2012-10-31 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-10-31 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-10-31 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf98732
Protokoll 2012-12-06 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-12-06 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-12-06 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf275751
Sak 01_Samhandlingsreformen Avtaleinngåelse med kommunene.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 01_Samhandlingsreformen Avtaleinngåelse med kommunene.pdfSak 01_Samhandlingsreformen Avtaleinngåelse med kommunene.pdfpdf51852
Sak 03_Godkjenning av protokoller.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 03_Godkjenning av protokoller.pdfSak 03_Godkjenning av protokoller.pdfpdf268903
Sak 04_Foreløpig årsregnskap 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 04_Foreløpig årsregnskap 2011.pdfSak 04_Foreløpig årsregnskap 2011.pdfpdf1084793
Sak 05 Månedsrapport januar 2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 05 Månedsrapport januar 2012.pdfSak 05 Månedsrapport januar 2012.pdfpdf795046
Sak 06_Oppdragsdokumentet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 06_Oppdragsdokumentet.pdfSak 06_Oppdragsdokumentet.pdfpdf509452
Sak 07_Ventetider og fristbrudd.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 07_Ventetider og fristbrudd.pdfSak 07_Ventetider og fristbrudd.pdfpdf164695
Sak 08_Salg av tomt i Tana kommune.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 08_Salg av tomt i Tana kommune.pdfSak 08_Salg av tomt i Tana kommune.pdfpdf7616816
Sak 09_Salg av bolig i Talvik.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 09_Salg av bolig i Talvik.pdfSak 09_Salg av bolig i Talvik.pdfpdf1194035
Sak 10_SANKS Evaluering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 10_SANKS Evaluering.pdfSak 10_SANKS Evaluering.pdfpdf707624
Sak 11_3 Virksomhetsplanlegging 2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 11_3 Virksomhetsplanlegging 2012.pdfSak 11_3 Virksomhetsplanlegging 2012.pdfpdf589245
Sak 12_Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 12_Referatsaker.pdfSak 12_Referatsaker.pdfpdf374529
Sak 15 - godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 15 - godkjenning protokoll.pdfSak 15 - godkjenning protokoll.pdfpdf145214
Sak 16 - årsregnskap 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 16 - årsregnskap 2011.pdfSak 16 - årsregnskap 2011.pdfpdf716117
Sak 17 - Årlig melding 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 17 - Årlig melding 2011.pdfSak 17 - Årlig melding 2011.pdfpdf870491
Sak 18 - økonomirapport februar 2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 18 - økonomirapport februar 2012.pdfSak 18 - økonomirapport februar 2012.pdfpdf975874
Sak 19 - NEON.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 19 - NEON.pdfSak 19 - NEON.pdfpdf324870
Sak 20 - Samhandling og avvik.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 20 - Samhandling og avvik.pdfSak 20 - Samhandling og avvik.pdfpdf232616
Sak 21 - brukerutvalg.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 21 - brukerutvalg.pdfSak 21 - brukerutvalg.pdfpdf196492
Sak 22 - kommunikasjonsstrategi.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 22 - kommunikasjonsstrategi.pdfSak 22 - kommunikasjonsstrategi.pdfpdf158315
Sak 23 - Døgnenhet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 23 - Døgnenhet.pdfSak 23 - Døgnenhet.pdfpdf55153
Sak 24 - risikostyring.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 24 - risikostyring.pdfSak 24 - risikostyring.pdfpdf132653
Sak 25 - muntlige orienteringer.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 25 - muntlige orienteringer.pdfSak 25 - muntlige orienteringer.pdfpdf36677
Sak 26 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 26 - Referatsaker.pdfSak 26 - Referatsaker.pdfpdf8512411
Sak 29 Godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 29 Godkjenning protokoll.pdfSak 29 Godkjenning protokoll.pdfpdf133732
Sak 31 Egenevaluering SANKS.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 31 Egenevaluering SANKS.pdfSak 31 Egenevaluering SANKS.pdfpdf4266033
Sak 32 Brukerutvalget.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 32 Brukerutvalget.pdfSak 32 Brukerutvalget.pdfpdf128803
Sak 33 Månedsrapport 3.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 33 Månedsrapport 3.pdfSak 33 Månedsrapport 3.pdfpdf578026
Sak 34 Månedsrapport 4.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 34 Månedsrapport 4.pdfSak 34 Månedsrapport 4.pdfpdf639053
Sak 35 Investering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 35 Investering.pdfSak 35 Investering.pdfpdf327962
Sak 36 verdibasert hverdag.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 36 verdibasert hverdag.pdfSak 36 verdibasert hverdag.pdfpdf2692555
Sak 37 muntlige orienteringer.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 37 muntlige orienteringer.pdfSak 37 muntlige orienteringer.pdfpdf33859
Sak 38 referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 38 referatsaker.pdfSak 38 referatsaker.pdfpdf5590708
Sak 42_Godkjenning av protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 42_Godkjenning av protokoll.pdfSak 42_Godkjenning av protokoll.pdfpdf195084
Sak 43_Månedsrapport Helse Finnmark HF 5-2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 43_Månedsrapport Helse Finnmark HF 5-2012.pdfSak 43_Månedsrapport Helse Finnmark HF 5-2012.pdfpdf755860
Sak 44_Finnmarkssykehuset - Ny organisasjonsplan 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 44_Finnmarkssykehuset - Ny organisasjonsplan 2011.pdfSak 44_Finnmarkssykehuset - Ny organisasjonsplan 2011.pdfpdf1146518
Sak 45_Oppdragsdokument 2012 - 1 tertial.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 45_Oppdragsdokument 2012 - 1 tertial.pdfSak 45_Oppdragsdokument 2012 - 1 tertial.pdfpdf678130
Sak 46_Status samarbeidsavtaler med kommunene.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 46_Status samarbeidsavtaler med kommunene.pdfSak 46_Status samarbeidsavtaler med kommunene.pdfpdf113331
Sak 47_Omdisponering av eventuell salgsgevinst bolig.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 47_Omdisponering av eventuell salgsgevinst bolig.pdfSak 47_Omdisponering av eventuell salgsgevinst bolig.pdfpdf79878
Sak 48_Salg av tilleggsareal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 48_Salg av tilleggsareal.pdfSak 48_Salg av tilleggsareal.pdfpdf1355165
Sak 49_Evaluering UPA.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 49_Evaluering UPA.pdfSak 49_Evaluering UPA.pdfpdf339274
Sak 50_Statusrapport - ventelister og fristbrudd.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 50_Statusrapport - ventelister og fristbrudd.pdfSak 50_Statusrapport - ventelister og fristbrudd.pdfpdf219893

2011

Protokoll 2011-02-14 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-02-14 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-02-14 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf35465
Protokoll 2011-03-23 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-03-23 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-03-23 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf48307
Protokoll 2011-05-26 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-05-26 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-05-26 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf195999
Protokoll 2011-06-22 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-06-22 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-06-22 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf62784
Protokoll 2011-08-26 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-08-26 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-08-26 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf47278
Protokoll 2011-09-27 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-09-27 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-09-27 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf52632
Protokoll 2011-10-26 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-10-26 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-10-26 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf53795
Protokoll 2011-12-08 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-12-08 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-12-08 styremøte Helse Finnmark.pdfpdf95678
Sak 02.2011 Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 02.2011 Protokoll.pdfSak 02.2011 Protokoll.pdfpdf45709
Sak 03.Virksomhetsplanlegging 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 03.Virksomhetsplanlegging 2011.pdfSak 03.Virksomhetsplanlegging 2011.pdfpdf17034937
Sak 04. Oppdragsdokumentet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 04. Oppdragsdokumentet.pdfSak 04. Oppdragsdokumentet.pdfpdf292783
Sak 05.Samhandelingmidler.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 05.Samhandelingmidler.pdfSak 05.Samhandelingmidler.pdfpdf37792
Sak 06.2011 Resultat november.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 06.2011 Resultat november.pdfSak 06.2011 Resultat november.pdfpdf154424
Sak 07.Foreløpig årsresultat 2010.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 07.Foreløpig årsresultat 2010.pdfSak 07.Foreløpig årsresultat 2010.pdfpdf131532
Sak 08.Rekrutterings- og satbiliseringsprosjektet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 08.Rekrutterings- og satbiliseringsprosjektet.pdfSak 08.Rekrutterings- og satbiliseringsprosjektet.pdfpdf48605
Sak 09.Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 09.Referatsaker.pdfSak 09.Referatsaker.pdfpdf4767269
Sak 12.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 12.pdfSak 12.pdfpdf44773
Sak 13.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 13.pdfSak 13.pdfpdf5415969
Sak 14.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 14.pdfSak 14.pdfpdf480129
Sak 15.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 15.pdfSak 15.pdfpdf154213
Sak 16.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 16.pdfSak 16.pdfpdf3886009
Sak 17.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 17.pdfSak 17.pdfpdf6169261
Sak 20_Innkalling og saksliste.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 20_Innkalling og saksliste.pdfSak 20_Innkalling og saksliste.pdfpdf58056
Sak 22_Faglige akseptable ventetider-barne- og ungdomspsykiatri.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 22_Faglige akseptable ventetider-barne- og ungdomspsykiatri.pdfSak 22_Faglige akseptable ventetider-barne- og ungdomspsykiatri.pdfpdf403794
Sak 23_Prosjektplan Desentralisterte kontroller_NEON.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 23_Prosjektplan Desentralisterte kontroller_NEON.pdfSak 23_Prosjektplan Desentralisterte kontroller_NEON.pdfpdf77604
Sak 24_Inntektsmodell for psykiatrisk helsevern og rus Helse Nord.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 24_Inntektsmodell for psykiatrisk helsevern og rus Helse Nord.pdfSak 24_Inntektsmodell for psykiatrisk helsevern og rus Helse Nord.pdfpdf138233
Sak 25_Organisasjonsutvikling Helse Finnmark 2011-2014.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 25_Organisasjonsutvikling Helse Finnmark 2011-2014.pdfSak 25_Organisasjonsutvikling Helse Finnmark 2011-2014.pdfpdf1466728
Sak 26_Regnskaps og tiltaksrapportering 1. tertial 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 26_Regnskaps og tiltaksrapportering 1. tertial 2011.pdfSak 26_Regnskaps og tiltaksrapportering 1. tertial 2011.pdfpdf480716
Sak 27_Investeringsplan 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 27_Investeringsplan 2011.pdfSak 27_Investeringsplan 2011.pdfpdf72015
Sak 28_Plan for oppfølging - internrevisjonsrapport.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 28_Plan for oppfølging - internrevisjonsrapport.pdfSak 28_Plan for oppfølging - internrevisjonsrapport.pdfpdf331820
Sak 29_Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 29_Referatsaker.pdfSak 29_Referatsaker.pdfpdf1553177
Sak 32.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 32.pdfSak 32.pdfpdf71728
Sak 33.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 33.pdfSak 33.pdfpdf71247
Sak 34.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 34.pdfSak 34.pdfpdf380078
Sak 35.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 35.pdfSak 35.pdfpdf144285
Sak 36.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 36.pdfSak 36.pdfpdf48351
Sak 37.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 37.pdfSak 37.pdfpdf4354364
Sak 40.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 40.pdfSak 40.pdfpdf71966
Sak 41.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 41.pdfSak 41.pdfpdf1800251
Sak 42.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 42.pdfSak 42.pdfpdf287203
Sak 43.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 43.pdfSak 43.pdfpdf52316
Sak 46_Godkjenning møteprotokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 46_Godkjenning møteprotokoll.pdfSak 46_Godkjenning møteprotokoll.pdfpdf56433
Sak 47_Månedsrapport kvalitet og økonomi.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 47_Månedsrapport kvalitet og økonomi.pdfSak 47_Månedsrapport kvalitet og økonomi.pdfpdf327356
Sak 48_Omstilling og nedbemanning.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 48_Omstilling og nedbemanning.pdfSak 48_Omstilling og nedbemanning.pdfpdf909597
Sak 49_Møteplan.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 49_Møteplan.pdfSak 49_Møteplan.pdfpdf678156
Sak 50_Referat_orienteringssaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 50_Referat_orienteringssaker.pdfSak 50_Referat_orienteringssaker.pdfpdf507534
Sak 53 Godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 53 Godkjenning protokoll.pdfSak 53 Godkjenning protokoll.pdfpdf109801
Sak 55 Tertialrapport.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 55 Tertialrapport.pdfSak 55 Tertialrapport.pdfpdf576782
Sak 56 Hovedlinjer og budsjettrammer.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 56 Hovedlinjer og budsjettrammer.pdfSak 56 Hovedlinjer og budsjettrammer.pdfpdf890115
Sak 57 Månedsrapport september 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 57 Månedsrapport september 2011.pdfSak 57 Månedsrapport september 2011.pdfpdf585075

Fant du det du lette etter?