Styret i Finnmarkssykehuset

Utviklingen og forvaltningen av foretaket hører under styret som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter.

Styreleder har ikke instruksjonsmyndighet overfor styremedlemmer og det enkelte styremedlem skal ikke representere bestemte interesser eller grupper. Styrets arbeid skal drives innenfor foretakets etiske retningslinjer. Ansattevalgte styremedlemmer er likeverdige styremedlemmer på linje med eieroppnevnte med samme ansvar og rettigheter. Styreleder sørger for at styret arbeider målrettet og godt sammen, og at det er åpenhet og trygghet i styret.

Les styreinstruksen (pdf)

Det sittende styret er oppnevnt for perioden 15. mars 2018 til mars 2020.

Styremedlemmer

Styreleder Harald Larssen
Rådmann i Lebesby kommune
M 958 99 585​ | harald.larssen@finnmarkssykehuset.no

Nestleder Gudrun B. Rollefsen
Adm. direktør Barents NaturGass, Hammerfest
M 975 01 733 | gudrun.rollefsen@bng.no

Siriann Gulsrud
Fastlege, Kautokeino
M 958 03 176 | siriann.gulsrud@gmail.com

Guro Brandshaug
Daglig leder, Kirkenes næringshage
M 958 10 723 | gb@knh.no

Andreas Moan
Direktør, Helse Sør-Øst RHF
M 950 55 441 | andreas.moan@helse-sorost.no

Silje Ingebritsen
Kvalitetsleder, Alta kraftlag
M 991 12 464 | silje@altakraftlag.no

Jan-Petter Monsen
Rådgiver økonomi Helse Nord RHF
M 906 53 840 | jan-petter.monsen@helse-nord.no

Ansattevalgte styremedlemmer:

Kristina Eriksson Nytun
Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
M 911 53 593 | Kicki.Eriksson.Nytun@finnmarkssykehuset.no 

Stian Johnsen
Foretakstillitsvalgt Delta
M 909 36 415 | stian.johnsen@finnmarkssykehuset.no

Ole I. Hansen
Foretakstillitsvalgt Fagforbundet
M 909 76 296 | Ole.I.Hansen@finnmarkssykehuset.no

Svein A. Størdal
Overlege indremedisin
M 976 85 422 | Svein.Are.Stordal@finnmarkssykehuset.no

Observatør med møte- og talerett:
Brukerutvalget v/leder Kjell Magne Johansen
M 470 13 663 | kjellmagnejohansen@hotmail.com

Varamedlemmer for ansattevalgte:

  1. Dag Teigen, Norsk sykepleierforbund
  2. Knut Harald Eriksen, Fagforbundet
  3. Arnt Johannessen, Den norske legeforening
  4. Kim Gøran Pedersen, Delta
  5. Rita Sørum, Fellesorganisasjonen
  6. Judith Fjeldberg, Utdanningsforbundet


StyremøterTidligere styresaker og protokoller

2018

2017

2016

2015


2014


2013


2012

Protokoll 2012-01-27 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-01-27 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-01-27 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-02-23 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-02-23 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-02-23 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-03-28 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-03-28 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-03-28 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-05-30 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-05-30 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-05-30 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-06-19 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-06-19 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-06-19 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-08-30 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-08-30 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-08-30 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-09-25 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-09-25 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-09-25 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-10-31 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-10-31 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-10-31 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-12-06 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-12-06 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-12-06 styremøte Helse Finnmark.pdf
Sak 01_Samhandlingsreformen Avtaleinngåelse med kommunene.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 01_Samhandlingsreformen Avtaleinngåelse med kommunene.pdfSak 01_Samhandlingsreformen Avtaleinngåelse med kommunene.pdf
Sak 03_Godkjenning av protokoller.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 03_Godkjenning av protokoller.pdfSak 03_Godkjenning av protokoller.pdf
Sak 04_Foreløpig årsregnskap 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 04_Foreløpig årsregnskap 2011.pdfSak 04_Foreløpig årsregnskap 2011.pdf
Sak 05 Månedsrapport januar 2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 05 Månedsrapport januar 2012.pdfSak 05 Månedsrapport januar 2012.pdf
Sak 06_Oppdragsdokumentet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 06_Oppdragsdokumentet.pdfSak 06_Oppdragsdokumentet.pdf
Sak 07_Ventetider og fristbrudd.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 07_Ventetider og fristbrudd.pdfSak 07_Ventetider og fristbrudd.pdf
Sak 08_Salg av tomt i Tana kommune.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 08_Salg av tomt i Tana kommune.pdfSak 08_Salg av tomt i Tana kommune.pdf
Sak 09_Salg av bolig i Talvik.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 09_Salg av bolig i Talvik.pdfSak 09_Salg av bolig i Talvik.pdf
Sak 10_SANKS Evaluering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 10_SANKS Evaluering.pdfSak 10_SANKS Evaluering.pdf
Sak 11_3 Virksomhetsplanlegging 2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 11_3 Virksomhetsplanlegging 2012.pdfSak 11_3 Virksomhetsplanlegging 2012.pdf
Sak 12_Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 12_Referatsaker.pdfSak 12_Referatsaker.pdf
Sak 15 - godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 15 - godkjenning protokoll.pdfSak 15 - godkjenning protokoll.pdf
Sak 16 - årsregnskap 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 16 - årsregnskap 2011.pdfSak 16 - årsregnskap 2011.pdf
Sak 17 - Årlig melding 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 17 - Årlig melding 2011.pdfSak 17 - Årlig melding 2011.pdf
Sak 18 - økonomirapport februar 2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 18 - økonomirapport februar 2012.pdfSak 18 - økonomirapport februar 2012.pdf
Sak 19 - NEON.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 19 - NEON.pdfSak 19 - NEON.pdf
Sak 20 - Samhandling og avvik.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 20 - Samhandling og avvik.pdfSak 20 - Samhandling og avvik.pdf
Sak 21 - brukerutvalg.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 21 - brukerutvalg.pdfSak 21 - brukerutvalg.pdf
Sak 22 - kommunikasjonsstrategi.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 22 - kommunikasjonsstrategi.pdfSak 22 - kommunikasjonsstrategi.pdf
Sak 23 - Døgnenhet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 23 - Døgnenhet.pdfSak 23 - Døgnenhet.pdf
Sak 24 - risikostyring.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 24 - risikostyring.pdfSak 24 - risikostyring.pdf
Sak 25 - muntlige orienteringer.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 25 - muntlige orienteringer.pdfSak 25 - muntlige orienteringer.pdf
Sak 26 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 26 - Referatsaker.pdfSak 26 - Referatsaker.pdf
Sak 29 Godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 29 Godkjenning protokoll.pdfSak 29 Godkjenning protokoll.pdf
Sak 31 Egenevaluering SANKS.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 31 Egenevaluering SANKS.pdfSak 31 Egenevaluering SANKS.pdf
Sak 32 Brukerutvalget.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 32 Brukerutvalget.pdfSak 32 Brukerutvalget.pdf
Sak 33 Månedsrapport 3.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 33 Månedsrapport 3.pdfSak 33 Månedsrapport 3.pdf
Sak 34 Månedsrapport 4.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 34 Månedsrapport 4.pdfSak 34 Månedsrapport 4.pdf
Sak 35 Investering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 35 Investering.pdfSak 35 Investering.pdf
Sak 36 verdibasert hverdag.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 36 verdibasert hverdag.pdfSak 36 verdibasert hverdag.pdf
Sak 37 muntlige orienteringer.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 37 muntlige orienteringer.pdfSak 37 muntlige orienteringer.pdf
Sak 38 referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 38 referatsaker.pdfSak 38 referatsaker.pdf
Sak 42_Godkjenning av protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 42_Godkjenning av protokoll.pdfSak 42_Godkjenning av protokoll.pdf
Sak 43_Månedsrapport Helse Finnmark HF 5-2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 43_Månedsrapport Helse Finnmark HF 5-2012.pdfSak 43_Månedsrapport Helse Finnmark HF 5-2012.pdf
Sak 44_Finnmarkssykehuset - Ny organisasjonsplan 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 44_Finnmarkssykehuset - Ny organisasjonsplan 2011.pdfSak 44_Finnmarkssykehuset - Ny organisasjonsplan 2011.pdf
Sak 45_Oppdragsdokument 2012 - 1 tertial.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 45_Oppdragsdokument 2012 - 1 tertial.pdfSak 45_Oppdragsdokument 2012 - 1 tertial.pdf
Sak 46_Status samarbeidsavtaler med kommunene.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 46_Status samarbeidsavtaler med kommunene.pdfSak 46_Status samarbeidsavtaler med kommunene.pdf
Sak 47_Omdisponering av eventuell salgsgevinst bolig.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 47_Omdisponering av eventuell salgsgevinst bolig.pdfSak 47_Omdisponering av eventuell salgsgevinst bolig.pdf
Sak 48_Salg av tilleggsareal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 48_Salg av tilleggsareal.pdfSak 48_Salg av tilleggsareal.pdf
Sak 49_Evaluering UPA.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 49_Evaluering UPA.pdfSak 49_Evaluering UPA.pdf
Sak 50_Statusrapport - ventelister og fristbrudd.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 50_Statusrapport - ventelister og fristbrudd.pdfSak 50_Statusrapport - ventelister og fristbrudd.pdf

2011

Protokoll 2011-02-14 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-02-14 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-02-14 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2011-03-23 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-03-23 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-03-23 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2011-05-26 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-05-26 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-05-26 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2011-06-22 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-06-22 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-06-22 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2011-08-26 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-08-26 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-08-26 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2011-09-27 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-09-27 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-09-27 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2011-10-26 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-10-26 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-10-26 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2011-12-08 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-12-08 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-12-08 styremøte Helse Finnmark.pdf
Sak 02.2011 Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 02.2011 Protokoll.pdfSak 02.2011 Protokoll.pdf
Sak 03.Virksomhetsplanlegging 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 03.Virksomhetsplanlegging 2011.pdfSak 03.Virksomhetsplanlegging 2011.pdf
Sak 04. Oppdragsdokumentet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 04. Oppdragsdokumentet.pdfSak 04. Oppdragsdokumentet.pdf
Sak 05.Samhandelingmidler.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 05.Samhandelingmidler.pdfSak 05.Samhandelingmidler.pdf
Sak 06.2011 Resultat november.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 06.2011 Resultat november.pdfSak 06.2011 Resultat november.pdf
Sak 07.Foreløpig årsresultat 2010.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 07.Foreløpig årsresultat 2010.pdfSak 07.Foreløpig årsresultat 2010.pdf
Sak 08.Rekrutterings- og satbiliseringsprosjektet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 08.Rekrutterings- og satbiliseringsprosjektet.pdfSak 08.Rekrutterings- og satbiliseringsprosjektet.pdf
Sak 09.Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 09.Referatsaker.pdfSak 09.Referatsaker.pdf
Sak 12.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 12.pdfSak 12.pdf
Sak 13.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 13.pdfSak 13.pdf
Sak 14.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 14.pdfSak 14.pdf
Sak 15.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 15.pdfSak 15.pdf
Sak 16.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 16.pdfSak 16.pdf
Sak 17.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 17.pdfSak 17.pdf
Sak 20_Innkalling og saksliste.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 20_Innkalling og saksliste.pdfSak 20_Innkalling og saksliste.pdf
Sak 22_Faglige akseptable ventetider-barne- og ungdomspsykiatri.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 22_Faglige akseptable ventetider-barne- og ungdomspsykiatri.pdfSak 22_Faglige akseptable ventetider-barne- og ungdomspsykiatri.pdf
Sak 23_Prosjektplan Desentralisterte kontroller_NEON.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 23_Prosjektplan Desentralisterte kontroller_NEON.pdfSak 23_Prosjektplan Desentralisterte kontroller_NEON.pdf
Sak 24_Inntektsmodell for psykiatrisk helsevern og rus Helse Nord.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 24_Inntektsmodell for psykiatrisk helsevern og rus Helse Nord.pdfSak 24_Inntektsmodell for psykiatrisk helsevern og rus Helse Nord.pdf
Sak 25_Organisasjonsutvikling Helse Finnmark 2011-2014.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 25_Organisasjonsutvikling Helse Finnmark 2011-2014.pdfSak 25_Organisasjonsutvikling Helse Finnmark 2011-2014.pdf
Sak 26_Regnskaps og tiltaksrapportering 1. tertial 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 26_Regnskaps og tiltaksrapportering 1. tertial 2011.pdfSak 26_Regnskaps og tiltaksrapportering 1. tertial 2011.pdf
Sak 27_Investeringsplan 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 27_Investeringsplan 2011.pdfSak 27_Investeringsplan 2011.pdf
Sak 28_Plan for oppfølging - internrevisjonsrapport.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 28_Plan for oppfølging - internrevisjonsrapport.pdfSak 28_Plan for oppfølging - internrevisjonsrapport.pdf
Sak 29_Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 29_Referatsaker.pdfSak 29_Referatsaker.pdf
Sak 32.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 32.pdfSak 32.pdf
Sak 33.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 33.pdfSak 33.pdf
Sak 34.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 34.pdfSak 34.pdf
Sak 35.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 35.pdfSak 35.pdf
Sak 36.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 36.pdfSak 36.pdf
Sak 37.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 37.pdfSak 37.pdf
Sak 40.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 40.pdfSak 40.pdf
Sak 41.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 41.pdfSak 41.pdf
Sak 42.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 42.pdfSak 42.pdf
Sak 43.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 43.pdfSak 43.pdf
Sak 46_Godkjenning møteprotokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 46_Godkjenning møteprotokoll.pdfSak 46_Godkjenning møteprotokoll.pdf
Sak 47_Månedsrapport kvalitet og økonomi.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 47_Månedsrapport kvalitet og økonomi.pdfSak 47_Månedsrapport kvalitet og økonomi.pdf
Sak 48_Omstilling og nedbemanning.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 48_Omstilling og nedbemanning.pdfSak 48_Omstilling og nedbemanning.pdf
Sak 49_Møteplan.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 49_Møteplan.pdfSak 49_Møteplan.pdf
Sak 50_Referat_orienteringssaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 50_Referat_orienteringssaker.pdfSak 50_Referat_orienteringssaker.pdf
Sak 53 Godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 53 Godkjenning protokoll.pdfSak 53 Godkjenning protokoll.pdf
Sak 55 Tertialrapport.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 55 Tertialrapport.pdfSak 55 Tertialrapport.pdf
Sak 56 Hovedlinjer og budsjettrammer.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 56 Hovedlinjer og budsjettrammer.pdfSak 56 Hovedlinjer og budsjettrammer.pdf
Sak 57 Månedsrapport september 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 57 Månedsrapport september 2011.pdfSak 57 Månedsrapport september 2011.pdf

Søk i styredokumenter
Fant du det du lette etter?