Styret i Finnmarkssykehuset

Utviklingen og forvaltningen av foretaket hører under styret som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter. Styreleder har ikke instruksjonsmyndighet overfor styremedlemmer og det enkelte styremedlem skal ikke representere bestemte interesser eller grupper. Styrets arbeid skal drives innenfor foretakets etiske retningslinjer. Ansattevalgte styremedlemmer er likeverdige styremedlemmer på linje med eieroppnevnte med samme ansvar og rettigheter. Styreleder sørger for at styret arbeider målrettet og godt sammen, og at det er åpenhet og trygghet i styret.

Les styreinstruksen (pdf)Det sittende styret er oppnevnt for perioden 15. mars 2018 til mars 2020.

Styremedlemmer

Styreleder Harald Larssen
Rådmann i Lebesby kommune
M 958 99 585​ | harald.larssen@finnmarkssykehuset.no

Nestleder Gudrun B. Rollefsen
Adm. direktør Barents NaturGass, Hammerfest
M 975 01 733 | gudrun.rollefsen@bng.no

Amund Peder Teigmo
Fastlege, fastlege
M 918 39 178 | teigmo@online.no

Guro Brandshaug
Daglig leder, Kirkenes næringshage
M 958 10 723 | gb@knh.no

Andreas Moan
Direktør, Helse Sør-Øst RHF
M 950 55 441 | andreas.moan@helse-sorost.no

Silje Ingebritsen
Kvalitetsleder, Alta kraftlag
M 991 12 464 | silje@altakraftlag.no

Jan-Petter Monsen
Rådgiver økonomi Helse Nord RHF
M 906 53 840 | jan-petter.monsen@helse-nord.no

Ansattevalgte styremedlemmer:

Kristina Eriksson Nytun
Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
M 911 53 593 | Kicki.Eriksson.Nytun@finnmarkssykehuset.no

Marit Rakfjord
Foretakstillitsvalgt Delta
M 951 56 160 | Marit.Karina.Rakfjord@finnmarkssykehuset.no

Ole I. Hansen
Foretakstillitsvalgt Fagforbundet
M 909 76 296 | Ole.I.Hansen@finnmarkssykehuset.no

Svein A. Størdal
Overlege indremedisin
M 976 85 422 | Svein.Are.Stordal@finnmarkssykehuset.no

Observatør med møte- og talerett:
Brukerutvalget v/leder Kjell Magne Johansen
M 470 13 663 | kjellmagnejohansen@hotmail.com

Varamedlemmer for ansattevalgte:

  1. Dag Teigen, Norsk sykepleierforbund
  2. Knut Harald Eriksen, Fagforbundet
  3. Arnt Johannessen, Den norske legeforening
  4. Kim Gøran Pedersen, Delta
  5. Rita Sørum, Fellesorganisasjonen
  6. Judith Fjeldberg, Utdanningsforbundet


Styremøter

Styremøter 2019Styremøter 2018 Styremøter 2017 Styremøter 2016

  
Tidligere styresaker og protokoller

2015

2015-01-26 Styresak Alta nærsykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/2015-01-26 Styresak Alta nærsykehus.pdf2015-01-26 Styresak Alta nærsykehus.pdf
Protokoll 2015-02-12 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Protokoll 2015-02-12 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdfProtokoll 2015-02-12 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdf
Protokoll 2015-03-25 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Protokoll 2015-03-25 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdfProtokoll 2015-03-25 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdf
Protokoll 2015-04-30 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Protokoll 2015-04-30 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdfProtokoll 2015-04-30 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdf
Protokoll 2015-05-28 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Protokoll 2015-05-28 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdfProtokoll 2015-05-28 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdf
Protokoll 2015-06-28 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Protokoll 2015-06-28 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdfProtokoll 2015-06-28 Styremøte Finnmarkssykehuset HF.pdf
Protokoll 2015-08-27 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Protokoll 2015-08-27 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfProtokoll 2015-08-27 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf
Protokoll 2015-09-30 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Protokoll 2015-09-30 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfProtokoll 2015-09-30 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf
Protokoll 2015-10-28 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Protokoll 2015-10-28 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfProtokoll 2015-10-28 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf
Protokoll 2015-12-03 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Protokoll 2015-12-03 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdfProtokoll 2015-12-03 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF.pdf
Sak 004 - godkjenning protokoller desember og januar.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 004 - godkjenning protokoller desember og januar.pdfSak 004 - godkjenning protokoller desember og januar.pdf
Sak 005 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 005 - Muntlig informasjon.pdfSak 005 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 006 - Godkjenning av styringsdokument for forprosjekt Alta nærsykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 006 - Godkjenning av styringsdokument for forprosjekt Alta nærsykehus.pdfSak 006 - Godkjenning av styringsdokument for forprosjekt Alta nærsykehus.pdf
Sak 007 - Virksomhetsrapport 11_2014.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 007 - Virksomhetsrapport 11_2014.pdfSak 007 - Virksomhetsrapport 11_2014.pdf
Sak 008 - Foreløpig virksomhetsrapport 12.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 008 - Foreløpig virksomhetsrapport 12.pdfSak 008 - Foreløpig virksomhetsrapport 12.pdf
Sak 009 - Oppdragsdokument 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 009 - Oppdragsdokument 2015.pdfSak 009 - Oppdragsdokument 2015.pdf
Sak 010 - Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 010 - Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2015.pdfSak 010 - Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2015.pdf
Sak 011 - Internrevisjonsrapport 08 2014 - Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 011 - Internrevisjonsrapport 08 2014 - Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord.pdfSak 011 - Internrevisjonsrapport 08 2014 - Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord.pdf
Sak 012 - Styrevedtak 2014.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 012 - Styrevedtak 2014.pdfSak 012 - Styrevedtak 2014.pdf
Sak 013 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 013 - Referatsaker.pdfSak 013 - Referatsaker.pdf
Sak 016 - Godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 016 - Godkjenning protokoll.pdfSak 016 - Godkjenning protokoll.pdf
Sak 017 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 017 - Muntlig informasjon.pdfSak 017 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 018 - Årsregnskap og Årsberetning.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 018 - Årsregnskap og Årsberetning.pdfSak 018 - Årsregnskap og Årsberetning.pdf
Sak 019 - Årlig melding 2014.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 019 - Årlig melding 2014.pdfSak 019 - Årlig melding 2014.pdf
Sak 020 - Virksomhetsrapport 1-15.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 020 - Virksomhetsrapport 1-15.pdfSak 020 - Virksomhetsrapport 1-15.pdf
Sak 021 - Virksomhetsrapport 2-15.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 021 - Virksomhetsrapport 2-15.pdfSak 021 - Virksomhetsrapport 2-15.pdf
Sak 022 - Ledelsens gjennomgang.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 022 - Ledelsens gjennomgang.pdfSak 022 - Ledelsens gjennomgang.pdf
Sak 023 - Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015-2023.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 023 - Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015-2023.pdfSak 023 - Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015-2023.pdf
Sak 024 - Status Strategisk utviklingsplan.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 024 - Status Strategisk utviklingsplan.pdfSak 024 - Status Strategisk utviklingsplan.pdf
Sak 025 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 025 - Referatsaker.pdfSak 025 - Referatsaker.pdf
Sak 028 - Godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 028 - Godkjenning protokoll.pdfSak 028 - Godkjenning protokoll.pdf
Sak 029 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 029 - Muntlig informasjon.pdfSak 029 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 031 - Virksomhetsrapport 3.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 031 - Virksomhetsrapport 3.pdfSak 031 - Virksomhetsrapport 3.pdf
Sak 032 - Virksomhetsrapport 4.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 032 - Virksomhetsrapport 4.pdfSak 032 - Virksomhetsrapport 4.pdf
Sak 033 - 1. tertials rapportering oppdragsdokument 2015 med risikostyring.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 033 - 1. tertials rapportering oppdragsdokument 2015 med risikostyring.pdfSak 033 - 1. tertials rapportering oppdragsdokument 2015 med risikostyring.pdf
Sak 034 - Overordnet risikostyring 1 tertial.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 034 - Overordnet risikostyring 1 tertial.pdfSak 034 - Overordnet risikostyring 1 tertial.pdf
Sak 035 - Styresak salg av Jansnes.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 035 - Styresak salg av Jansnes.pdfSak 035 - Styresak salg av Jansnes.pdf
Sak 036 - Orientering om endelig ramme og valutaproblematikk Nye Kirkenes Sykehus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 036 - Orientering om endelig ramme og valutaproblematikk Nye Kirkenes Sykehus.pdfSak 036 - Orientering om endelig ramme og valutaproblematikk Nye Kirkenes Sykehus.pdf
Sak 037 - Revidert styreinstruks Finnmarkssykehuset HF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 037 - Revidert styreinstruks Finnmarkssykehuset HF.pdfSak 037 - Revidert styreinstruks Finnmarkssykehuset HF.pdf
Sak 038 - Strategi for forvaltning av kapitalkostnad.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 038 - Strategi for forvaltning av kapitalkostnad.pdfSak 038 - Strategi for forvaltning av kapitalkostnad.pdf
Sak 039 - Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015–2025.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 039 - Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015–2025.pdfSak 039 - Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015–2025.pdf
Sak 040 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 040 - Referatsaker.pdfSak 040 - Referatsaker.pdf
Sak 043 - Godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 043 - Godkjenning protokoll.pdfSak 043 - Godkjenning protokoll.pdf
Sak 044 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 044 - Muntlig informasjon.pdfSak 044 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 045 - Virksomhetsrapport 5.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 045 - Virksomhetsrapport 5.pdfSak 045 - Virksomhetsrapport 5.pdf
Sak 046 - Pasienttransport i egen regi.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 046 - Pasienttransport i egen regi.pdfSak 046 - Pasienttransport i egen regi.pdf
Sak 047 - Utvikling av barneavdelingen.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 047 - Utvikling av barneavdelingen.pdfSak 047 - Utvikling av barneavdelingen.pdf
Sak 048 - Effektiviseringsgevinsten i Klinikk Prehospital tjenester.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 048 - Effektiviseringsgevinsten i Klinikk Prehospital tjenester.pdfSak 048 - Effektiviseringsgevinsten i Klinikk Prehospital tjenester.pdf
Sak 049 - Finnmarkssykehusets arbeidsgiverpolitikk 2015-2018.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 049 - Finnmarkssykehusets arbeidsgiverpolitikk 2015-2018.pdfSak 049 - Finnmarkssykehusets arbeidsgiverpolitikk 2015-2018.pdf
Sak 050 - Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2015/Sak 050 - Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017.pdfSak 050 - Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017.pdf

2014

Protokoll 2014-02-13 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Protokoll 2014-02-13 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfProtokoll 2014-02-13 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdf
Protokoll 2014-03-20 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Protokoll 2014-03-20 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfProtokoll 2014-03-20 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdf
Protokoll 2014-04-30 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Protokoll 2014-04-30 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfProtokoll 2014-04-30 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdf
Protokoll 2014-06-05 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Protokoll 2014-06-05 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfProtokoll 2014-06-05 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdf
Protokoll 2014-08-28 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Protokoll 2014-08-28 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfProtokoll 2014-08-28 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdf
Protokoll 2014-09-25 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Protokoll 2014-09-25 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfProtokoll 2014-09-25 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdf
Protokoll 2014-10-29 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Protokoll 2014-10-29 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfProtokoll 2014-10-29 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdf
Protokoll 2014-12-03 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Protokoll 2014-12-03 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdfProtokoll 2014-12-03 Styremøte Finnmarkssykehuset.pdf
Sak 002 - godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 002 - godkjenning protokoll.pdfSak 002 - godkjenning protokoll.pdf
Sak 003 - Muntlig orientering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 003 - Muntlig orientering.pdfSak 003 - Muntlig orientering.pdf
Sak 004 - Oppdragadokument 2014.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 004 - Oppdragadokument 2014.pdfSak 004 - Oppdragadokument 2014.pdf
Sak 005 - Overordnet risikostyring.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 005 - Overordnet risikostyring.pdfSak 005 - Overordnet risikostyring.pdf
Sak 006 - Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04_2013.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 006 - Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04_2013.pdfSak 006 - Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04_2013.pdf
Sak 008 - Månedsrapport 12.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 008 - Månedsrapport 12.pdfSak 008 - Månedsrapport 12.pdf
Sak 009 - Høring Seniorpolitikk.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 009 - Høring Seniorpolitikk.pdfSak 009 - Høring Seniorpolitikk.pdf
Sak 010 - Høring AMK struktur.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 010 - Høring AMK struktur.pdfSak 010 - Høring AMK struktur.pdf
Sak 011 - Orientering om lærlingeordningen i Finnmarkssykehuset.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 011 - Orientering om lærlingeordningen i Finnmarkssykehuset.pdfSak 011 - Orientering om lærlingeordningen i Finnmarkssykehuset.pdf
Sak 012 - SUFINHF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 012 - SUFINHF.pdfSak 012 - SUFINHF.pdf
Sak 013 - Overordnet beredskapsplan.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 013 - Overordnet beredskapsplan.pdfSak 013 - Overordnet beredskapsplan.pdf
Sak 014 - Endring av møteplan 2014.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 014 - Endring av møteplan 2014.pdfSak 014 - Endring av møteplan 2014.pdf
Sak 015 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 015 - Referatsaker.pdfSak 015 - Referatsaker.pdf
Sak 018 - Godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 018 - Godkjenning protokoll.pdfSak 018 - Godkjenning protokoll.pdf
Sak 019 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 019 - Muntlig informasjon.pdfSak 019 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 020 - Årsregnskap 2013-Versjon 2.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 020 - Årsregnskap 2013-Versjon 2.pdfSak 020 - Årsregnskap 2013-Versjon 2.pdf
Sak 021 - Årlig melding 2013.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 021 - Årlig melding 2013.pdfSak 021 - Årlig melding 2013.pdf
Sak 022 - Nyorganisering Psykisk helsevern og Rus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 022 - Nyorganisering Psykisk helsevern og Rus.pdfSak 022 - Nyorganisering Psykisk helsevern og Rus.pdf
Sak 023 - Ledelsens gjennomgang.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 023 - Ledelsens gjennomgang.pdfSak 023 - Ledelsens gjennomgang.pdf
Sak 024 - Virksomhetsplan januar 2014.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 024 - Virksomhetsplan januar 2014.pdfSak 024 - Virksomhetsplan januar 2014.pdf
Sak 025 - Virksomhetsplan februar 2014.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 025 - Virksomhetsplan februar 2014.pdfSak 025 - Virksomhetsplan februar 2014.pdf
Sak 026 - Regional plan for Plastikk-kirurgi.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 026 - Regional plan for Plastikk-kirurgi.pdfSak 026 - Regional plan for Plastikk-kirurgi.pdf
Sak 027 - Nyvalg Brukerutvalget.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 027 - Nyvalg Brukerutvalget.pdfSak 027 - Nyvalg Brukerutvalget.pdf
Sak 028 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 028 - Referatsaker.pdfSak 028 - Referatsaker.pdf
Sak 031 - Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 031 - Protokoll.pdfSak 031 - Protokoll.pdf
Sak 032 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 032 - Muntlig informasjon.pdfSak 032 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 033 - Virksomhetsrapport mars.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 033 - Virksomhetsrapport mars.pdfSak 033 - Virksomhetsrapport mars.pdf
Sak 034 - Høring Alta prosjektet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 034 - Høring Alta prosjektet.pdfSak 034 - Høring Alta prosjektet.pdf
Sak 035 - Status SUFINHF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 035 - Status SUFINHF.pdfSak 035 - Status SUFINHF.pdf
Sak 036 - Innspill investerings- og langtidsbudsjett.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 036 - Innspill investerings- og langtidsbudsjett.pdfSak 036 - Innspill investerings- og langtidsbudsjett.pdf
Sak 037 - Regional handlingsplan hab.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 037 - Regional handlingsplan hab.pdfSak 037 - Regional handlingsplan hab.pdf
Sak 038 - Regional handlingsplan somatisk rehabilitering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 038 - Regional handlingsplan somatisk rehabilitering.pdfSak 038 - Regional handlingsplan somatisk rehabilitering.pdf
Sak 040 - Informasjon prosess omorganisering av Psykisk helsevern og Rus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 040 - Informasjon prosess omorganisering av Psykisk helsevern og Rus.pdfSak 040 - Informasjon prosess omorganisering av Psykisk helsevern og Rus.pdf
Sak 041 - Orientering om oppfølging av internrevisjon 01-2012 Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 041 - Orientering om oppfølging av internrevisjon 01-2012 Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Finnmark.pdfSak 041 - Orientering om oppfølging av internrevisjon 01-2012 Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Finnmark.pdf
Sak 042 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 042 - Referatsaker.pdfSak 042 - Referatsaker.pdf
Sak 045 - Godkjenning av protokoll 30. april 2014.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 045 - Godkjenning av protokoll 30. april 2014.pdfSak 045 - Godkjenning av protokoll 30. april 2014.pdf
Sak 046 - Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 046 - Muntlig informasjon.pdfSak 046 - Muntlig informasjon.pdf
Sak 047 - Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 4-2014.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 047 - Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 4-2014.pdfSak 047 - Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 4-2014.pdf
Sak 048 - Rapportering oppdragsdokument 1. tertial 2014 til Helse Nord RHF.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 048 - Rapportering oppdragsdokument 1. tertial 2014 til Helse Nord RHF.pdfSak 048 - Rapportering oppdragsdokument 1. tertial 2014 til Helse Nord RHF.pdf
Sak 049 - Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 – BUP, Klinikk PHVR.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 049 - Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 – BUP, Klinikk PHVR.pdfSak 049 - Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 – BUP, Klinikk PHVR.pdf
Sak 050 - Tilsynssak – Finnmarksklinikken – poliklinikken - Oppfølging av styresak 77_2013 pkt 3.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 050 - Tilsynssak – Finnmarksklinikken – poliklinikken - Oppfølging av styresak 77_2013 pkt 3.pdfSak 050 - Tilsynssak – Finnmarksklinikken – poliklinikken - Oppfølging av styresak 77_2013 pkt 3.pdf
Sak 051 - Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge 2014-2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2014/Sak 051 - Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge 2014-2017.pdfSak 051 - Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge 2014-2017.pdf


2013 

Protokoll 2013-02-12 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Protokoll 2013-02-12 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2013-02-12 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2013-03-20 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Protokoll 2013-03-20 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2013-03-20 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2013-05-30 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Protokoll 2013-05-30 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2013-05-30 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2013-06-19 Styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Protokoll 2013-06-19 Styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2013-06-19 Styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2013-08-29 Styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Protokoll 2013-08-29 Styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2013-08-29 Styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2013-09-26 Styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Protokoll 2013-09-26 Styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2013-09-26 Styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2013-10-30 Styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Protokoll 2013-10-30 Styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2013-10-30 Styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2013-11-20 Styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Protokoll 2013-11-20 Styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2013-11-20 Styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2013-12-05 Styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Protokoll 2013-12-05 Styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2013-12-05 Styremøte Helse Finnmark.pdf
Sak 002_Godkjenning av protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 002_Godkjenning av protokoll.pdfSak 002_Godkjenning av protokoll.pdf
Sak 003_Oppdragsdokumentet 2013.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 003_Oppdragsdokumentet 2013.pdfSak 003_Oppdragsdokumentet 2013.pdf
Sak 004_Overordnet risikostyring Oppdragsdok 2013.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 004_Overordnet risikostyring Oppdragsdok 2013.pdfSak 004_Overordnet risikostyring Oppdragsdok 2013.pdf
Sak 005_Strategisk utviklingplan - styringsdokument.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 005_Strategisk utviklingplan - styringsdokument.pdfSak 005_Strategisk utviklingplan - styringsdokument.pdf
Sak 006_Prosjektdirektiv Psykisk helsevern og Rus.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 006_Prosjektdirektiv Psykisk helsevern og Rus.pdfSak 006_Prosjektdirektiv Psykisk helsevern og Rus.pdf
Sak 007_Månedsrapport november 2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 007_Månedsrapport november 2012.pdfSak 007_Månedsrapport november 2012.pdf
Sak 008_Månedsrapport 12-2012_Foreløpig årsregnskap 2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 008_Månedsrapport 12-2012_Foreløpig årsregnskap 2012.pdfSak 008_Månedsrapport 12-2012_Foreløpig årsregnskap 2012.pdf
Sak 009_Muntlige informasjoner.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 009_Muntlige informasjoner.pdfSak 009_Muntlige informasjoner.pdf
Sak 010_Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 010_Referatsaker.pdfSak 010_Referatsaker.pdf
Sak 013_Godkjenning av protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 013_Godkjenning av protokoll.pdfSak 013_Godkjenning av protokoll.pdf
Sak 014_Årsregnskap og styrets årsberetning 2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 014_Årsregnskap og styrets årsberetning 2012.pdfSak 014_Årsregnskap og styrets årsberetning 2012.pdf
Sak 015 Årlig melding 2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 015 Årlig melding 2012.pdfSak 015 Årlig melding 2012.pdf
Sak 016 Månedsrapport 2-2013.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 016 Månedsrapport 2-2013.pdfSak 016 Månedsrapport 2-2013.pdf
Sak 017 Ledelsens gjennomgang.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 017 Ledelsens gjennomgang.pdfSak 017 Ledelsens gjennomgang.pdf
Sak 018 Inntekstmodell Somatikk.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 018 Inntekstmodell Somatikk.pdfSak 018 Inntekstmodell Somatikk.pdf
Sak 019 Månedsrapport 1-2013.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 019 Månedsrapport 1-2013.pdfSak 019 Månedsrapport 1-2013.pdf
Sak 020 Håndtering av §3-3 meldinger.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 020 Håndtering av §3-3 meldinger.pdfSak 020 Håndtering av §3-3 meldinger.pdf
Sak 021 Verdibasert Hverdag mars 2013.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 021 Verdibasert Hverdag mars 2013.pdfSak 021 Verdibasert Hverdag mars 2013.pdf
Sak 022 Muntlig orientering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 022 Muntlig orientering.pdfSak 022 Muntlig orientering.pdf
Sak 023 Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 023 Referatsaker.pdfSak 023 Referatsaker.pdf
Sak 027_Godkjenning av protokoll 20. mars.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 027_Godkjenning av protokoll 20. mars.pdfSak 027_Godkjenning av protokoll 20. mars.pdf
Sak 029_Månedsrapport 3_2013.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 029_Månedsrapport 3_2013.pdfSak 029_Månedsrapport 3_2013.pdf
Sak 030_Månedsrapport 4-2013.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 030_Månedsrapport 4-2013.pdfSak 030_Månedsrapport 4-2013.pdf
Sak 031_Innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2014-2017.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 031_Innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2014-2017.pdfSak 031_Innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2014-2017.pdf
Sak 032_Oppdragdokuement med risikostyring.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 032_Oppdragdokuement med risikostyring.pdfSak 032_Oppdragdokuement med risikostyring.pdf
Sak 033_Status Utvikling av tjenestetilbudet i Alta_Vest-Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 033_Status Utvikling av tjenestetilbudet i Alta_Vest-Finnmark.pdfSak 033_Status Utvikling av tjenestetilbudet i Alta_Vest-Finnmark.pdf
Sak 034_Oppfølging Styresak 16_2013 pkt 4.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 034_Oppfølging Styresak 16_2013 pkt 4.pdfSak 034_Oppfølging Styresak 16_2013 pkt 4.pdf
Sak 035_Tilsyn Blodbanken Hammerfest.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 035_Tilsyn Blodbanken Hammerfest.pdfSak 035_Tilsyn Blodbanken Hammerfest.pdf
Sak 036_Tilsyn Blodbanken Kirkenes.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 036_Tilsyn Blodbanken Kirkenes.pdfSak 036_Tilsyn Blodbanken Kirkenes.pdf
Sak 037_Muntlig informasjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 037_Muntlig informasjon.pdfSak 037_Muntlig informasjon.pdf
Sak 038_Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 038_Referatsaker.pdfSak 038_Referatsaker.pdf
Sak 041_Godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 041_Godkjenning protokoll.pdfSak 041_Godkjenning protokoll.pdf
Sak 042_Månedsrapport 052013.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 042_Månedsrapport 052013.pdfSak 042_Månedsrapport 052013.pdf
Sak 043_Brukermedvirkning - Strategi og handlingsplan.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 043_Brukermedvirkning - Strategi og handlingsplan.pdfSak 043_Brukermedvirkning - Strategi og handlingsplan.pdf
Sak 044_Oppfølging styresak 162013 og styresak 342013.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 044_Oppfølging styresak 162013 og styresak 342013.pdfSak 044_Oppfølging styresak 162013 og styresak 342013.pdf
Sak 045_Overtakelse eiendeler og gjeld stiftelser og borettslag.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 045_Overtakelse eiendeler og gjeld stiftelser og borettslag.pdfSak 045_Overtakelse eiendeler og gjeld stiftelser og borettslag.pdf
Sak 046_Omdisponering boligsalg.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 046_Omdisponering boligsalg.pdfSak 046_Omdisponering boligsalg.pdf
Sak 047_ Status sykefraværarbeid.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 047_ Status sykefraværarbeid.pdfSak 047_ Status sykefraværarbeid.pdf
Sak 048_Tilsyn fra DSB 2013.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 048_Tilsyn fra DSB 2013.pdfSak 048_Tilsyn fra DSB 2013.pdf
Sak 049_Tilsyn Ambulansetjenesten i Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 049_Tilsyn Ambulansetjenesten i Helse Finnmark.pdfSak 049_Tilsyn Ambulansetjenesten i Helse Finnmark.pdf
Sak 050_Styresaker feb-mai 2013.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2013/Sak 050_Styresaker feb-mai 2013.pdfSak 050_Styresaker feb-mai 2013.pdf


2012

Protokoll 2012-01-27 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-01-27 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-01-27 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-02-23 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-02-23 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-02-23 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-03-28 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-03-28 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-03-28 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-05-30 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-05-30 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-05-30 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-06-19 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-06-19 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-06-19 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-08-30 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-08-30 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-08-30 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-09-25 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-09-25 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-09-25 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-10-31 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-10-31 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-10-31 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2012-12-06 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Protokoll 2012-12-06 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2012-12-06 styremøte Helse Finnmark.pdf
Sak 01_Samhandlingsreformen Avtaleinngåelse med kommunene.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 01_Samhandlingsreformen Avtaleinngåelse med kommunene.pdfSak 01_Samhandlingsreformen Avtaleinngåelse med kommunene.pdf
Sak 03_Godkjenning av protokoller.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 03_Godkjenning av protokoller.pdfSak 03_Godkjenning av protokoller.pdf
Sak 04_Foreløpig årsregnskap 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 04_Foreløpig årsregnskap 2011.pdfSak 04_Foreløpig årsregnskap 2011.pdf
Sak 05 Månedsrapport januar 2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 05 Månedsrapport januar 2012.pdfSak 05 Månedsrapport januar 2012.pdf
Sak 06_Oppdragsdokumentet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 06_Oppdragsdokumentet.pdfSak 06_Oppdragsdokumentet.pdf
Sak 07_Ventetider og fristbrudd.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 07_Ventetider og fristbrudd.pdfSak 07_Ventetider og fristbrudd.pdf
Sak 08_Salg av tomt i Tana kommune.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 08_Salg av tomt i Tana kommune.pdfSak 08_Salg av tomt i Tana kommune.pdf
Sak 09_Salg av bolig i Talvik.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 09_Salg av bolig i Talvik.pdfSak 09_Salg av bolig i Talvik.pdf
Sak 10_SANKS Evaluering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 10_SANKS Evaluering.pdfSak 10_SANKS Evaluering.pdf
Sak 11_3 Virksomhetsplanlegging 2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 11_3 Virksomhetsplanlegging 2012.pdfSak 11_3 Virksomhetsplanlegging 2012.pdf
Sak 12_Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 12_Referatsaker.pdfSak 12_Referatsaker.pdf
Sak 15 - godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 15 - godkjenning protokoll.pdfSak 15 - godkjenning protokoll.pdf
Sak 16 - årsregnskap 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 16 - årsregnskap 2011.pdfSak 16 - årsregnskap 2011.pdf
Sak 17 - Årlig melding 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 17 - Årlig melding 2011.pdfSak 17 - Årlig melding 2011.pdf
Sak 18 - økonomirapport februar 2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 18 - økonomirapport februar 2012.pdfSak 18 - økonomirapport februar 2012.pdf
Sak 19 - NEON.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 19 - NEON.pdfSak 19 - NEON.pdf
Sak 20 - Samhandling og avvik.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 20 - Samhandling og avvik.pdfSak 20 - Samhandling og avvik.pdf
Sak 21 - brukerutvalg.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 21 - brukerutvalg.pdfSak 21 - brukerutvalg.pdf
Sak 22 - kommunikasjonsstrategi.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 22 - kommunikasjonsstrategi.pdfSak 22 - kommunikasjonsstrategi.pdf
Sak 23 - Døgnenhet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 23 - Døgnenhet.pdfSak 23 - Døgnenhet.pdf
Sak 24 - risikostyring.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 24 - risikostyring.pdfSak 24 - risikostyring.pdf
Sak 25 - muntlige orienteringer.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 25 - muntlige orienteringer.pdfSak 25 - muntlige orienteringer.pdf
Sak 26 - Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 26 - Referatsaker.pdfSak 26 - Referatsaker.pdf
Sak 29 Godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 29 Godkjenning protokoll.pdfSak 29 Godkjenning protokoll.pdf
Sak 31 Egenevaluering SANKS.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 31 Egenevaluering SANKS.pdfSak 31 Egenevaluering SANKS.pdf
Sak 32 Brukerutvalget.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 32 Brukerutvalget.pdfSak 32 Brukerutvalget.pdf
Sak 33 Månedsrapport 3.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 33 Månedsrapport 3.pdfSak 33 Månedsrapport 3.pdf
Sak 34 Månedsrapport 4.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 34 Månedsrapport 4.pdfSak 34 Månedsrapport 4.pdf
Sak 35 Investering.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 35 Investering.pdfSak 35 Investering.pdf
Sak 36 verdibasert hverdag.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 36 verdibasert hverdag.pdfSak 36 verdibasert hverdag.pdf
Sak 37 muntlige orienteringer.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 37 muntlige orienteringer.pdfSak 37 muntlige orienteringer.pdf
Sak 38 referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 38 referatsaker.pdfSak 38 referatsaker.pdf
Sak 42_Godkjenning av protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 42_Godkjenning av protokoll.pdfSak 42_Godkjenning av protokoll.pdf
Sak 43_Månedsrapport Helse Finnmark HF 5-2012.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 43_Månedsrapport Helse Finnmark HF 5-2012.pdfSak 43_Månedsrapport Helse Finnmark HF 5-2012.pdf
Sak 44_Finnmarkssykehuset - Ny organisasjonsplan 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 44_Finnmarkssykehuset - Ny organisasjonsplan 2011.pdfSak 44_Finnmarkssykehuset - Ny organisasjonsplan 2011.pdf
Sak 45_Oppdragsdokument 2012 - 1 tertial.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 45_Oppdragsdokument 2012 - 1 tertial.pdfSak 45_Oppdragsdokument 2012 - 1 tertial.pdf
Sak 46_Status samarbeidsavtaler med kommunene.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 46_Status samarbeidsavtaler med kommunene.pdfSak 46_Status samarbeidsavtaler med kommunene.pdf
Sak 47_Omdisponering av eventuell salgsgevinst bolig.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 47_Omdisponering av eventuell salgsgevinst bolig.pdfSak 47_Omdisponering av eventuell salgsgevinst bolig.pdf
Sak 48_Salg av tilleggsareal.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 48_Salg av tilleggsareal.pdfSak 48_Salg av tilleggsareal.pdf
Sak 49_Evaluering UPA.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 49_Evaluering UPA.pdfSak 49_Evaluering UPA.pdf
Sak 50_Statusrapport - ventelister og fristbrudd.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2012/Sak 50_Statusrapport - ventelister og fristbrudd.pdfSak 50_Statusrapport - ventelister og fristbrudd.pdf


 

2011

Protokoll 2011-02-14 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-02-14 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-02-14 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2011-03-23 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-03-23 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-03-23 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2011-05-26 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-05-26 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-05-26 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2011-06-22 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-06-22 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-06-22 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2011-08-26 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-08-26 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-08-26 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2011-09-27 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-09-27 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-09-27 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2011-10-26 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-10-26 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-10-26 styremøte Helse Finnmark.pdf
Protokoll 2011-12-08 styremøte Helse Finnmark.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Protokoll 2011-12-08 styremøte Helse Finnmark.pdfProtokoll 2011-12-08 styremøte Helse Finnmark.pdf
Sak 02.2011 Protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 02.2011 Protokoll.pdfSak 02.2011 Protokoll.pdf
Sak 03.Virksomhetsplanlegging 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 03.Virksomhetsplanlegging 2011.pdfSak 03.Virksomhetsplanlegging 2011.pdf
Sak 04. Oppdragsdokumentet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 04. Oppdragsdokumentet.pdfSak 04. Oppdragsdokumentet.pdf
Sak 05.Samhandelingmidler.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 05.Samhandelingmidler.pdfSak 05.Samhandelingmidler.pdf
Sak 06.2011 Resultat november.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 06.2011 Resultat november.pdfSak 06.2011 Resultat november.pdf
Sak 07.Foreløpig årsresultat 2010.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 07.Foreløpig årsresultat 2010.pdfSak 07.Foreløpig årsresultat 2010.pdf
Sak 08.Rekrutterings- og satbiliseringsprosjektet.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 08.Rekrutterings- og satbiliseringsprosjektet.pdfSak 08.Rekrutterings- og satbiliseringsprosjektet.pdf
Sak 09.Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 09.Referatsaker.pdfSak 09.Referatsaker.pdf
Sak 12.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 12.pdfSak 12.pdf
Sak 13.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 13.pdfSak 13.pdf
Sak 14.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 14.pdfSak 14.pdf
Sak 15.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 15.pdfSak 15.pdf
Sak 16.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 16.pdfSak 16.pdf
Sak 17.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 17.pdfSak 17.pdf
Sak 20_Innkalling og saksliste.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 20_Innkalling og saksliste.pdfSak 20_Innkalling og saksliste.pdf
Sak 22_Faglige akseptable ventetider-barne- og ungdomspsykiatri.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 22_Faglige akseptable ventetider-barne- og ungdomspsykiatri.pdfSak 22_Faglige akseptable ventetider-barne- og ungdomspsykiatri.pdf
Sak 23_Prosjektplan Desentralisterte kontroller_NEON.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 23_Prosjektplan Desentralisterte kontroller_NEON.pdfSak 23_Prosjektplan Desentralisterte kontroller_NEON.pdf
Sak 24_Inntektsmodell for psykiatrisk helsevern og rus Helse Nord.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 24_Inntektsmodell for psykiatrisk helsevern og rus Helse Nord.pdfSak 24_Inntektsmodell for psykiatrisk helsevern og rus Helse Nord.pdf
Sak 25_Organisasjonsutvikling Helse Finnmark 2011-2014.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 25_Organisasjonsutvikling Helse Finnmark 2011-2014.pdfSak 25_Organisasjonsutvikling Helse Finnmark 2011-2014.pdf
Sak 26_Regnskaps og tiltaksrapportering 1. tertial 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 26_Regnskaps og tiltaksrapportering 1. tertial 2011.pdfSak 26_Regnskaps og tiltaksrapportering 1. tertial 2011.pdf
Sak 27_Investeringsplan 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 27_Investeringsplan 2011.pdfSak 27_Investeringsplan 2011.pdf
Sak 28_Plan for oppfølging - internrevisjonsrapport.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 28_Plan for oppfølging - internrevisjonsrapport.pdfSak 28_Plan for oppfølging - internrevisjonsrapport.pdf
Sak 29_Referatsaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 29_Referatsaker.pdfSak 29_Referatsaker.pdf
Sak 32.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 32.pdfSak 32.pdf
Sak 33.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 33.pdfSak 33.pdf
Sak 34.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 34.pdfSak 34.pdf
Sak 35.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 35.pdfSak 35.pdf
Sak 36.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 36.pdfSak 36.pdf
Sak 37.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 37.pdfSak 37.pdf
Sak 40.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 40.pdfSak 40.pdf
Sak 41.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 41.pdfSak 41.pdf
Sak 42.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 42.pdfSak 42.pdf
Sak 43.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 43.pdfSak 43.pdf
Sak 46_Godkjenning møteprotokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 46_Godkjenning møteprotokoll.pdfSak 46_Godkjenning møteprotokoll.pdf
Sak 47_Månedsrapport kvalitet og økonomi.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 47_Månedsrapport kvalitet og økonomi.pdfSak 47_Månedsrapport kvalitet og økonomi.pdf
Sak 48_Omstilling og nedbemanning.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 48_Omstilling og nedbemanning.pdfSak 48_Omstilling og nedbemanning.pdf
Sak 49_Møteplan.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 49_Møteplan.pdfSak 49_Møteplan.pdf
Sak 50_Referat_orienteringssaker.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 50_Referat_orienteringssaker.pdfSak 50_Referat_orienteringssaker.pdf
Sak 53 Godkjenning protokoll.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 53 Godkjenning protokoll.pdfSak 53 Godkjenning protokoll.pdf
Sak 55 Tertialrapport.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 55 Tertialrapport.pdfSak 55 Tertialrapport.pdf
Sak 56 Hovedlinjer og budsjettrammer.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 56 Hovedlinjer og budsjettrammer.pdfSak 56 Hovedlinjer og budsjettrammer.pdf
Sak 57 Månedsrapport september 2011.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Styremøter/2011/Sak 57 Månedsrapport september 2011.pdfSak 57 Månedsrapport september 2011.pdf

 

Søk i styredokumenter
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.