HELSENORGE
Bilde av styret i Finnmarkssykehuset.

Styret i Finnmarkssykehuset

Utviklingen og forvaltningen av foretaket hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter.


Les styreinstruksen (pdf)

Opptak av alle styremøtene finner du på vår Youtube-kanal

Det sittende styret er oppnevnt for perioden 26. mars 2022 til mars 2024.

​Styremedlemmer

Lena Nymo Helli
Styreleder Lena Nymo Helli, Nittedal
Administrerende direktør Norway Health tech
M 90 11 92 86 lena.nymo.helli@finnmarkssykehuset.no

Gudrun B. Rollefsen
Nestleder Gudrun B. Rollefsen, Hammerfest

Adm. direktør Hammerfest Energi, Hammerfest
M 97 50 17 33  | gudrun.rollefsen@hammerfestenergi.no

Gunn Hætta
Gunn Heatta, Kautokeino

Sosionom
M 41 12 05 46 gheatta@gmail.com

Andreas Moan
Andreas Moan, Oslo

Direktør, Helse Sør-Øst RHF
M 95 05 54 41  | andreas.moan@helse-sorost.no

Sveinung Eikeland
Sveinung Eikeland, Alta

Sosiolog, UiT Norges arktiske universitet - Alta.
M 97 09 40 32  |  sveinung.eikeland@uit.no​

Johnny-Leo Jernsletten
Johnny-Leo Jernsletten, Nesseby

Spesialrådgiver, Sykehusinnkjøp HF
M 93 48 64 33  | johnny-leo.jernsletten@sykehusinnkjøp.no​

Ansattvalgte styremedlemmer

Evy Fjellstad, Hammerfest
Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
M:  90 94 16 86 | evy.fjellstad@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Frank Pleym Stokvold
Frank Pleym Stokvold, Vadsø
Foretakstillistvalgt Fagforbundet
M:  95 97 00 07 | frank.pleym.stokvold@finnmarkssykehuset.no

Portrettbilde av Thoralf Enge 

Thoralf Enge, Hammerfest
Foretakstillitsvalgt Den Norske legeforening
90 03 76 32 | thoralf.enge@finnmarkssykehuset.no​

Portrettbilde av Odd Torbjørnsen 

Odd Torbjørnsen, Sør-Varanger
Foretakstillitsvalgt NITO
M ​ 97 95 95 00 | odd.torbjornsen@finnmarkssykehuset.no​


​​Observatør med møte- og talerett

Kjell Magne Johansen​
Brukerutvalget v/leder Kjell Magne Johansen​

M ​ 47 01 36 63  | kjellmagnejohansen@hotmail.com

Varamedlemmer for ansattevalgte

  1. Evy Christine Adamnsen, Norsk sykepleierforbund, Personal og administrasjon

  2. Mona Victoria Lindseth, Fagforbundet, Sámi klinihkka

  3. Marit Vidringstad, Den Norske Legeforening, Hammerfest sykehus

  4. Mariann Smith-Novik, Norsk Psykologforening, Klinikk Alta

Tidligere styresaker og protokoller

Kontakt kommunikasjonsavdelingen dersom det er bestemte styresaker og -vedtak fra perioden 2016-2018 du ønsker å se. Feil i programmet gjør at disse dokumentene ikke vises på siden. Feilen er under utbedring. Øvrige styredokumenter finner du her:

2023

20222021202020192018


2017201620152014201320122011

Fant du det du lette etter?