HELSENORGE
Bilde av styret i Finnmarkssykehuset.

Styret i Finnmarkssykehuset

Utviklingen og forvaltningen av foretaket hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter.

Les styreinstruksen (pdf)

Opptak av alle styremøtene finner du på vår Youtube-kanal

Det sittende styret er oppnevnt for perioden 26. mars 2022 til mars 2024.

​Styremedlemmer

Lena Nymo Helli
Styreleder Lena Nymo Helli, Nittedal
Administrerende direktør Norway Health tech
M 901 19 286 | lena.nymo.helli@finnmarkssykehuset.no

Gudrun B. Rollefsen
Nestleder Gudrun B. Rollefsen, Hammerfest

Adm. direktør Hammerfest Energi, Hammerfest
M 975 01 733 | gudrun.rollefsen@hammerfestenergi.no

Gunn Hætta
Gunn Heatta, Kautokeino

Sosionom
M 411 20 546 |  gheatta@gmail.com

Guro Brandshaug
Guro Brandshaug, Sør-Varanger

Daglig leder, Kirkenes næringshage
M 958 10 723 | gb@knh.no

Andreas Moan
Andreas Moan, Oslo

Direktør, Helse Sør-Øst RHF
M 950 55 441 | andreas.moan@helse-sorost.no

Sveinung Eikeland
Sveinung Eikeland, Alta

Sosiolog, UiT Norges arktiske universitet - Alta.
M 970 94 032 |  sveinung.eikeland@uit.no​

Johnny-Leo Jernsletten
Johnny-Leo Jernsletten, Nesseby

Spesialrådgiver, Sykehusinnkjøp HF
M 934 86 433 | johnny-leo.jernsletten@sykehusinnkjøp.no​

Ansattvalgte styremedlemmer

Kristina Eriksson Nytun
Kristina Eriksson Nytun, Sør-Varanger

Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
M 911 53 593 | Kicki.Eriksson.Nytun@finnmarkssykehuset.no 

Thor-Egil Sundelius
Thor-Egil Sundelius, Hammerfest

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet​
M 911 53 614​​  | thor-egil.sundelius@finnmarkssykehuset.no​

​Ole I. Hansen, Hammerfest
Foretakstillitsvalgt Fagforbundet
M 909 76 296 | Ole.I.Hansen@finnmarkssykehuset.no

Aud Mariana Bergman
Aud Mariana Bergman, Sør-Varanger

Hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund
M 901 73 579 aud.mariana.bergman@finnmarkssykehuset.no​

​​Observatør med møte- og talerett

Kjell Magne Johansen​
Brukerutvalget v/leder Kjell Magne Johansen​

M 470 13 663 | kjellmagnejohansen@hotmail.com

Varamedlemmer for ansattevalgte

  1. Svenn Roger Eriksen, DNLF, Hammerfest sykehus

  2. Eirik Johannes Olsson, Norsk Fysioterapeutforbund, Kirkenes sykehus

  3. Eivor Rasmussen, Norsk Ergoterapeutforbund, Kirkenes sykehus

  4. Judith Fjeldberg, Utdanningsforbundet, Kirkenes sykehus

Styremøter 2023

27. februar: Digitalt
29. mars: Tromsø
27. april: Digitalt
24.-25. mai: Kirkenes
22. juni: Digitalt
29.-30. august: Karasjok
27.-28. september: Hammerfest
25. oktober: Bodø
21. desember: Digitalt

 


Styresaker og protokoller 2023

Mars


FebruarTidligere styresaker og protokoller

Kontakt kommunikasjonsavdelingen dersom det er bestemte styresaker og -vedtak fra perioden 2016-2018 du ønsker å se. Feil i programmet gjør at disse dokumentene ikke vises på siden. Feilen er under utbedring. Øvrige styredokumenter finner du her:

20222021202020192018


2017201620152014201320122011

Fant du det du lette etter?