Ungdomsråd


Ungdomsrådet ved Finnmarkssykehuset ble opprettet i februar 2019. Rådet skal arbeide for ungdoms brukermedvirkning. Hva må helsepersonell være oppmerksomme på for at ungdom skal oppleve seg inkludert og ivaretatt på sykehuset? Hvordan kan helsepersonell snakke med ungdom på en bra måte? 

Hensikten og målet med ungdomsrådet er at de skal bidra til å sikre god brukermedvirkning i Finnmarkssykehuset – på ungdommens premisser. Ungdomsrådet skal fremme synspunkter og saker som kan være viktige for å kunne forbedre Finnmarkssykehusets tilbud til unge brukere og pårørende.

Rådet består nå av åtte ungdommer i alderen 12-23 år.

Medlemmer

Informasjon om Ungdomsrådets medlemmer kommer straks.

Kontaktinformasjon

Leder:

Koordinator:
Beate Juliussen, administrasjonssjef
Telefon: 78 42 11 07 / 900 38 119
E-post: Beate.Juliussen@finnmarkssykehuset.no

 Ungdomsrådet kan også kontaktes på e-post: 


Referat


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.