ungdomsrådet

UngdomsrådetUngdomsrådet ved Finnmarkssykehuset ble opprettet i februar 2019 og hadde sitt første møte i april 2019. Rådet består av åtte ungdommer i alderen 12-23 år. Her finner du informasjon om rådets medlemmer, deres arbeid og referat fra møter.

Rådet skal arbeide for ungdoms brukermedvirkning og hjelpe Finnmarkssykehuset med spørsmål som: hva må helsepersonell være oppmerksomme på for at ungdom skal oppleve seg inkludert og ivaretatt på sykehuset? Hvordan kan helsepersonell snakke med ungdom på en bra måte? 

Hensikten og målet med ungdomsrådet er at de skal bidra til å sikre god brukermedvirkning i Finnmarkssykehuset – på ungdommens premisser. Ungdomsrådet skal fremme synspunkter og saker som kan være viktige for å kunne forbedre Finnmarkssykehusets tilbud til unge brukere og pårørende.

MedlemmerAnn-Kristin Schleis, Hammerfest


Benjamin Berglen, KirkenesErik Karlstrøm, Alta


Evelina Sæter Tro Johnsen, Kirkenes

Hedda Kristoffersen, Hammerfest


Lone Nilsen, AltaMiriam Thi Flatlandsmo Berglen, Karasjok


Sol Andrea Hasselberg , Kirkenes


Kontaktinformasjon


Ungdomsrådet kan kontaktes på e-post: Ungdomsrad@finnmarkssykehuset.no

Leder:

Ann-Kristin Schleis
annklove@hotmail.no | M 949 88 811

Nestleder:

Miriam Thi Berglen
berglemo@gmail.com | M 410 65 994

Koordinator:

Beate Juliussen
Administrasjonssjef
T 78 42 11 07 | M 900 38 119
E-post: Beate.Juliussen@finnmarkssykehuset.no

Referat

Fant du det du lette etter?