HELSENORGE

Vil du være med i ungdomsrådet?

Er du mellom 13 og 23 år? Har du erfaring med å være pasient eller pårørende? 

Alle ungdomsrådene i Helse Nord samlet til regional samling i Hammerfest høsten 2021. Foto: Malene Nicolaysen

​Ungdomsrådet i FInnmarkssykehuset søker nå nye medlemmer. Du får betalt for timene du møter opp, og vi møtes 4 - 6 ganger i året. I tillegg kan du bli med på regionale samlinger for alle ungdomsrådene i Helse Nord. 

Ungdomsrådets skal:

  • ​Fremme synspunkter og saker
  • Si hva Finnmarkssykehuset bør gjøre for å forbedre tilbudet til unge brukere og pårørende
  • Komme med saksforslag til hva rådet skal arbeide med
  • Være et hørings- og rådsorgan for Finnmarkssykehuset i saker som gjelder ungdom​

Vil du ha mer informasjon eller ønsker å være med?

Kontakt vår koordinator Beate Juliussen så vil hun hjelpe deg. 
T 78 96 99 51 
Beate.juliussen@finnmarkssykehuset no​

Søknadsfrist 28.02.2022