HELSENORGE

Rettigheter

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Nedenfor finner du nyttig informasjon om dine rettigheter. Full oversikt finner du på helsenorge.no/rettigheter.

Fant du det du lette etter?