HELSENORGE

SANKS Hamarøy

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr kulturtilpasset behandling for den samiske befolkingen. SANKS nasjonale team har kontor på Servicebygget i Drag.

Fant du det du lette etter?