HELSENORGE
Stuorraluohkká, Karasjok

Stuorraluohkká

Ved SANKS Stuorraluohkká finnes både behandlingstilbud og forsknings- og utvilklingsvirksomhet knyttet til den nasjonale kompetansetjenesten.


Følgende enheter er lokalisert her: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling poliklinikk (TSB poliklinikk), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Ungdomspsykiatrisk enhet (UPA), Familieenheten og Avdeling forskning og utvikling. 

Fant du det du lette etter?