HELSENORGE
Tana bru

Tana helsesenter

På Tana helsesenter finner du tjenester fra Finnmarkssykehuset og fra det lokale helsevesenet. Det er primært døgnenheten fra avdelingen for psykisk helsevern og rus som er plassert, enheten ligger på baksiden av bygget. AMK ligger også lokalisert her. 

Fant du det du lette etter?