HELSENORGE

Læring og mestring, Hammerfest

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring. LMS er også en møteplass for planlagte og spontane møter mellom pasienter, pårørende, erfarne brukere, representanter fra bruker- interesseorganisasjoner, helsepersonell og studenter. Her bygges det ny kunnskap sammen.


Lærings- og mestringssenteret i Hammerfest avholder av og til pasientkurs på Klinikk Alta når det er mange deltakere fra Alta-området.

Fant du det du lette etter?