HELSENORGE

Læring og mestring, Kirkenes

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring. LMS er også en møteplass for planlagte og spontane møter mellom pasienter, pårørende, erfarne brukere, representanter fra bruker- interesseorganisasjoner, helsepersonell og studenter. Her bygges det ny kunnskap sammen.


Lærings- og mestringssenteret i Kirkenes vurderer muligheten for å tilby pasient - og pårørendekurs ute i kommuner i Øst-Finnmark, dersom det foreligger henvisningsgrunnlag for det.


Fant du det du lette etter?