HELSENORGE

Læring og mestring, Kirkenes

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring. LMS er også en møteplass for planlagte og spontane møter mellom pasienter, pårørende, erfarne brukere, representanter fra bruker- interesseorganisasjoner, helsepersonell og studenter. Her bygges det ny kunnskap sammen.


Lærings- og mestringssenteret i Kirkenes vurderer muligheten for å tilby pasient - og pårørendekurs ute i kommuner i Øst-Finnmark, dersom det foreligger henvisningsgrunnlag for det.


Viktig informasjon: Lærings- og mestringssenteret
Vi starter forsiktig opp med planlagte aktiviteter for pasienter, pårørende, brukerorganisasjoner og ansatte. Alle aktiviteter er pålagt smitterestriksjoner, ta kontakt med oss for mer informasjon. Fant du det du lette etter?