HELSENORGE

Fødestue, Alta

Fødestua ved klinikk Alta gir tilbud om svangerskapsomsorg, ultralydundersøkelse, fødsler, barselomsorg, følgetjeneste og hjemmebesøk etter fødsel. 

Fant du det du lette etter?