Fødestue, Alta

Fødestua ved klinikk Alta gir tilbud om svangerskapsomsorg, ultralydundersøkelse, fødsler, barselomsorg, følgetjeneste og hjemmebesøk etter fødsel. 

bilde av de ansatte ved fødestua i Alta
De ansatte ved fødestua
 
Les mer om Fødestue, Alta

Fødestue, Alta

Fødestua er et tilbud til friske kvinner med normalt svangerskap som ønsker å føde her. Fødende kvinner blir vurdert etter gitte seleskonskriterier for å sikre en trygg fødsel. 

Kvinner som kan føde på fødestuer

  • Friske flergangsfødende 
  • Friske førstegangsfødende ≤ 35 år 
  • Et normalt svangerskap 
  • Bærer et foster i hodeleie 
  • Ingen kjente sykdommer som kan medføre komplikasjoner 
  • Tidligere normale svangerskap og fødsler 
  • Fødselen starter spontant mellom fullgåtte svangerskapsuker 36 +0 og 41 +3 dager. Kontroll av den gravide etter uke 41 +3 kan gjøres på fødestue v/jordmor så fremt det finnes CTG og ultralydkompetanse. Hvis det ikke er påvist avvik ved kontroll ved/etter uke 41.3 kan den fødende føde på fødestue, men skal overflyttes til fødeavdeling/kvinneklinikk hvis hun ikke har født innen uke 41.6.
  • Fødselen er definert som lavrisiko når riene starter og er fortsatt normal frem til etter barnets fødsel
  • Kvinner som tidligere har vært forløst med tang/vakuum og hvor det ikke forventes gjentagelsesrisiko kan føde på fødestue etter individuell vurdering i dialog med ansvarlig fødeavdeling/kvinneklinikk
  • Gravide der det er påvist resistente bakterier: Fødende der det er påvist bærertilstand med multiresistente gule stafylokokker (MRSA), multiresistente gramnegative stavbakterier (ESBL) eller vankomycinresistente enterokokker (VRE) bør selekteres ut fra obstetriske kriterier, og kan føde på fødestue og fødeavdelinger. Vanlige rutiner for forebygging av kontaktsmitte må følges.     

Seleksjonskriterier

​I Finnmarkssykehuset har vi fødestue i Alta og fødeavdeling i Hammerfest og i Kirkenes.

Hvor du bor er ikke nødvendigvis det eneste som avgjør hvor du skal føde. Som en del av Helse Nord vurderer Finnmarkssykehuset gravide kvinner etter gitte seleksjonskriterier for å sikre en trygg fødsel, og henviser til riktig fødested ut fra dette. 

Seleksjonskriteriene gjelder ved planlagte fødsler. Øyeblikkelig hjelp-situasjoner vurderes individuelt. 

Les mer om seleksjonskriteriene her

Pasientbrosjyre

Her finner du pasientbrosjyre for gravide ved klinikk Alta

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Oppmøte på fødestua i 2. etasje ved klinikk Alta. 
Telefon
78 94 70 50 | Hvis ingen svarer på fødestue eller hvis du ringer på natta så ring medisinsk sengepost på 91 13 95 93
Klinikk Alta
Besøksadresse
Markveien 31(Kart)
9510 Alta
Telefon
Sentralbord Finnmarkssykehuset 78 42 10 00

Busstider Alta sentrum

Busstider klinikk Alta

Bussholdeplassen er 50 meter fra hovedinngangen.

Bybussen går hver halvtime fra kl. 06:00 – hvert kvarter mellom 07:00 og 09:00:
140 Bybuss Alta

Flybussen går fem ganger daglig:
261 Flybuss Alta

Parkering

​Det er parkeringsplass på begge sider av bygningen.

Parkering koster kr. 12 per time mellom 10:00 og 17:00, ellers gratis.

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra klinikk Alta

Praktisk informasjon

Apotek

​Nærmeste apotek er 100 meter unna – rett over veien fra hovedinngangen.

Kiosk / butikk / kafé

​Alta sentrum  ligger 100 meter unna, med kjøpesentre og kaféer.

Røyking forbudt

​​Det er et røykeområde i friluft utenfor hovedinngangen.

Ellers er det røyking forbudt på hele området, ute og inne.

Samisk tolk

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk. For å sikre at tolken er tilgjengelig, bør vi forhåndsbestille tilgang til tolken, og det er derfor fint om du gir oss beskjed. Forhåndsavtale om tolking kan gjøres direkte med vår tolk på tlf. 915 98 117 (ukedager 07.30-15.00), eller ved å ringe dit du har timeavtale.

Dette gjelder også pasienter som har timeavtale på dagtid ved Spesialistpoliklinikken i Alta eller Spesialistlegesentereti Karasjok. Tolking vil der foregå på videkonferanse (Skype).

Tolken ved Hammerfest sykehus er også tilgjengelig for tilstedetolking for pasienter som er innlagt på sykehuset.

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Venterom

​Spesialistpoliklinikken har flere gode venterom. Spør personalet om det nærmeste.

Amming og røntgenkontrastmidlerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/amming-og-rontgenkontrastmidlerAmming og røntgenkontrastmidlerAAmming og røntgenkontrastmidlerAmming og røntgenkontrastmidlerAmming og røntgenkontrastmidlerAmming og røntgenkontrastmidler
Fødsel og barselhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/fodsel-og-barselFødsel og barselFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Graviditet - Lite liv i svangerskapethttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/graviditet-lite-liv-i-svangerskapetGraviditet - Lite liv i svangerskapetGLite liv i svangerskapetLite liv i svangerskapetLite liv i svangerskapetLite liv i svangerskapet
Graviditet - Ultralyd, rutineundersøkelsehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/graviditet-ultralyd-rutineundersokelseGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelseGUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditet
Graviditet og svangerskaphttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/graviditet-og-svangerskapGraviditet og svangerskapGGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskap
Vaksinering av RhD-negative som bærer et RhD-positivt barnhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/vaksinering-av-rhd-negative-som-berer-et-rhd-positivt-barnVaksinering av RhD-negative som bærer et RhD-positivt barnVVaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.

Fant du det du lette etter?