Døgnenheten psykisk helse og avhengighet

Døgnenheten er et tilbud for alle voksne over 18 år som sliter med ulike psykiske lidelser, og alle voksne med rus og avhengighetsutfordringer, der tettere oppfølging anses som nødvendig.
Fant du det du lette etter?