Generell informasjon til LIS2/3

Finnmarkssykehuset har 58 LIS 2/3 stillinger, og tilbyr i tilegg 17 fullstendige spesialiseringløp for samarbeid med andre helseforetak gjennom fagavtaler, da hovedsakelig med UNN. 

Denne sider er under utvikling.

Alle LIS2/3 får ved ansettelse tildelt: 

  • Fast stilling (hovedregel)
  • Individuell utdanningsplan med alle LM i aktuelle spesialitet i kompetansemodulen.
  • Individuell utdanningsplan med alle LM i Felles Kompetansemål (FKM) i kompetansemodulen.
  • Individuell gjennomføringsplan: skal sikre at LIS2/3 får spesialiseringsperioder på ulike læringsarenaer internt i foretaket eller i samarbeidsforetak i hht fagavtalene.

Utdanningsstipend 

Se mer her. 

Utdanningsplaner 

Se mer her. 

Forskning 

LIS 2/3 ved Finnmarkssykehuset har gode muligheter til å delta og gjennomføre forskningsprosjekter. Se alt om vårt forskningsarbeid her. 

 
Fant du det du lette etter?