HELSENORGE
fellesbilde av Kirkenes sykehus

Utdanning og kompetanseutvikling

​Finnmarkssykehuset kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innen flere fagområder. Vi trenger kompetente og engasjerte medarbeidere, og vi vil være en attraktiv, lærende og utviklende arbeidsplass for deg. Her finner du mer informasjon om lærlinger, spesialsykepleier og LIS.

Leger i spesialisering 

Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. 

Her finner du mer info om LIS 

Kontakt: 

Harald G.Sunde 
Medisinsk fagsjef 
Leder av LIS-komitéen 
M: 908 31 337

Lærling 

Finnmarkssykehuset er en lærebedrift for flere yrkesfag. Vi har læreplasser i et spennende og lærerikt fagmiljø for både helsefagarbeidere og ambulansearbeidere.

Stillingene lyses ut årlig, se annonsene for ambulanselærling og lærling for helsefagarbeider her.

Som lærling i Finnmarkssykehuset får du flere fagpersoner som følger deg opp, veileder, faglig leder og lærlingekoordinator som vil følge deg helt fra start og til du står med fagbrevet i hånden. Vi har stort fokus med å bidra i din faglige utvikling og verdiskapning. Du vil motta lønn i læretiden og ha samme rettigheter og plikter som øvrig ansatte. Kontakt: 

Astrid Kristine L. Grunni
Lærlingekoordinator 
T:  78 96 92 98 / 90 25 44 81

Spesialsykepleier

Finnmarkssykehuset har utdanningsstillinger for sykepleiere som ønsker seg videreutdanning innen anestesi, intensiv, barn, kreft, operasjon og jordmor. 

Du får 80% lønn som sykepleier etter tariff under studiet og du er sikret samme rettigheter som en ordinær arbeidstaker under utdanningen. I tilegg til lønn kan du få en dekning av dokumenterte merkostnader. Du inngår en utdanningsavtale med Finnmarkssykehuset og bindingstiden etter endt studie er 2,5 år i 100% stilling. 

Antall utdanningsstillinger innenfor de ulike studieretningene avgjøres ut fra Finnmarkssykehuset aktuelle behov. Du må opplyse i søknadsprosessen hvilket område du har søkt videreutdanning innen. 

Kvalifikasjonskrav: 
  • Autorisasjon som sykepleier 
  • Minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grunnutdanning (ett år for jordmor) 
  • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, det er også ønskelig med kjennskap til samisk språk og kultur.

Vi tilbyr: 
  • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning 
  • Du får en rekke økonomiske fordeler slik som nedskriving av studielån, lavere skatt og billigere strøm

Søkere på utdanningsstilling er selv ansvarlig for å søke studieplass og utdanningsstilling tilbys med forbehold om bekreftet studieplass. 

Kontakt: 

HR-Rådgiver 
T:  957 45 134Fant du det du lette etter?