Bilde av LIS 1

Leger i spesialisering - LIS

​Utdannelse av helsepersonell er en av fire lovpålagte oppgaver i spesialisthelsetjenesten. Finnmarkssykehuset har ambisjoner om å ha høy kvalitet på sine utdanningsløp for LIS gjennom variert og god klinisk praksis, veiledning, supervisjon, kurs, seminarer og selvstudium. ​

Organisering av LIS i Finnmarkssykehuset

Styringsgruppe

LIS-komitè

Komiteen skal legge til rette for at leger i spesialiseringsforløp ved Finnmarkssykehuset HF får en god tjeneste slik at legene når målene som er beskrevet for legespesialiseringens del 1, 2 og 3. 
Komiteen har følgende sammensetning: 

  • Medisinsk fagsjef (leder) 
  • HR-rådgiver/LIS-koordinator (sekretær) 
  • To leger med lederansvar og/eller veiledningsansvar for LIS fra Hammerfest sykehus 
  • To leger med lederansvar og/eller veiledningsansvar for LIS fra Kirkenes sykehus 
  • En lege med lederansvar og/eller veilederansvar for LIS fra fagfeltet psykisk helsevern og ris fra Sámi klinihkka 
  • En representant fra Yngre legers forening 
  • Utdanningskoordinerede lege i Finnmarkssykehuset

AU - LIS-komitè


 Ingvild Skulerus, LIS3

LIS ved Hammerfest sykehus


Nyttige lenker

Her finner du nyttige nasjonale og regionale linker for deg som er LIS.

Fant du det du lette etter?