HELSENORGE

Nå lyses topplederstillingen ved Hammerfest sykehus ut

Prosessen med rekruttering av klinikksjef til Hammerfest sykehus er i gang. Direktøren i Finnmarkssykehuset har som mål at den nye klinikksjefen skal være på plass 1. januar 2022.

Bilde av Siri Tau Ursin under et innlegg i Pasientsikkerhetsuka 2020.
Administrerende direktør Siri Tau Ursin har som mål at ny klinikksjef skal være på plass ved nyttår. Foto. Eirik Palm, Finnmarkssykehuset
​- Vi har satt lang søknadsfrist på stillingen. Vi er klar over at folk er på ferie. Så er dette en stilling der du må få tid til å tenke deg om, og hvor vi ønsker å nå flest mulig, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin i helseforetaket.

Utlysning: Klinikksjef Hammerfest sykehus

Viktig rolle i videreutviklingen

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for Vest-Finnmark og det tredje største sykehuset i Nord-Norge. Sykehuset gir tilbud innenfor akuttmedisin, kirurgi/ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, pediatri, fødeavdeling, barnehabilitering, rus og psykiatri, og er en del av Finnmarkssykehuset HF.

Klinikksjefstillingen er topplederstillingen ved sykehuset. I tillegg til å lede sin egen ledergruppe, sitter klinikksjefen i direktørens ledergruppe. Klinikksjefen vil dermed spille en viktig rolle både i den videre driften av sykehuset, i utviklingen av måten nye Hammerfest sykehus og selve helseforetaket skal drives på i årene fremover.
 

Historisk satsing

Finnmarkssykehuset er inne i en historisk satsing på helsetilbudet i Finnmark, med nybygg ved alle sykehus og klinikker. Siden 2018 er nytt sykehus i Kirkenes og nye klinikker i Alta (Klinikk Alta) og Karasjok (Sámi klinihkka) tatt i bruk, samtlige med stedlig ledelse. Nye Hammerfest sykehus, som skal være i drift i 2025, er det fjerde nye byggeprosjektet i Finnmarkssykehuset på få år.

I tillegg arbeider Finnmarkssykehuset kontinuerlig med forbedring av gamle- og utvikling av nye tilbud i spesialisthelsetjenesten i Finnmark, med flere desentraliserte tilbud, etablering av e-klinikker og bruk av ny teknologi.
 
Utlysning Hfest 2 - Foto Eirik Palm.jpg

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for Vest-Finnmark, og et av landsdelens største sykehus. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Avklaring i løpet av høsten

Siri Tau Ursin tror dette er med på å gjøre stillingen ekstra utfordrende og spennende.

​- Du kommer til et foretak og et sykehus med dyktige fagfolk, og skal være med og utvikle et helt nytt sykehus. Så blir du i tillegg del i en trivelig ledergruppe. Og at stillingen er i Finnmark, gjør den enda mer attraktiv, sier direktøren og sikter til slagordet «her betyr du mer».

I tillegg til betydningen knyttet til hver enkelt pasient, beskriver den også hverdagen og mulighetene til ansatte i landets nordligste helseforetak: Mulighet for mer ansvar, til mer innflytelse og til faglig utvikling i en annen grad enn ved store sykehus og helseforetak. 

Finnmarkssykehuset har ambisiøse satsinger, og skal også ha en ledende rolle blant de nordnorske helseforetakene når det kommer til utvikling av e-helse.

- Vi venter en avklaring i løpet av høsten, og forhåpentligvis er en ny klinikksjef på plass senest 1. januar.
 

LENKER: