HELSENORGE

Fag og forskning

Finnmarkssykehuset driver utstrakt forskningsvirksomhet, fagutvikling og samhandling med primærhelsetjenesten.

Fant du det du lette etter?