Legesida

Her samler vi nyheter og stoff for fastlegene i Finnmark.
Siden redigeres vanligvis av praksiskonsulentene i Finnmarkssykehuset, men på grunn av permisjon går dette via Kommunikasjon.

Henvisningsrutiner

Her finner du henvisningsrutiner knyttet til ulike pasientgrupper.

​Nyttige verktøy

Antibiotikaveileder (allmennpraksis)
Antibiotikaveileder (sykehus)
Behandlingshjelpemidler
BMJ Best Practice
Felleskatalogen
Helseatlas.no
Helsebiblioteket
Helsekompetanse.no
Håndbok i NBC-medisin
Interaksjoner
Kreftregisteret
Laboratoriehåndbok (UNN)
Legehåndbok (NEL)
Legemiddelhåndbok
Legevakthåndboken
Metodebok for indremedisinere
Relis
Smittevernboka
Statens legemiddelverk
Sykemeldingsveileder
UpToDate

Nyttige lenker

Autorisasjonskontoret (SAK)
Dagens Medisin
Distriktsmedisin
Elektronisk samhandling
Finnmark legeforening
Folkehelseinst ituttet
Fylkesmannen i Finnmark
Helgelandssykehuset
Helse Nord
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
HOD – Helse og omsorsdepartementet
Kunnskapssenteret
Legeforeningen
Legerekruttering
Nasjonal IKT
Nordlandssykehuset
Rekvirering av laboratorietjenester
Tidsskriftet
Turnusstillinger
UNN

Angår pasienten

Helfo
Helsenorge.no
Nav
Min fastlege
Pasientombudet
Pasientreiser
Pasientskadeerstatning (NPE)
Pasientsikkerhetsprogrammet
Velg behandlingssted

Prosedyrer og rutiner

Administrative og faglige rutiner for våre samhandlingspartnere i primærhelsetjenesten

Smittevernnytt

Fagbladet «Smittevernnytt» er et komprimert fagblad med formål å repetere og gjøre tilgjengelig kunnskap om hygienepraksis og -tiltak.

Bladet kan skrives ut og brukes til veggoppslag om ønskelig, og inneholder alltid kildehenvisninger som link til fagstoffets opprinnelse og hvor mer grundig fagorientering foreligger. Primær målgruppe er kommunehelsetjenesten.

Bladet sendes ut ca en gang per måned til alle kommunene i Finnmark. Utgivelsen skjer på e-mail til sykepleierledere og smittevernleger.

Redaktør:
Nina Alette Wikan
Hygienesykepleier for kommunehelsetjenesten i Finnmark
T 78 97 33 53 | nina.alette.wikan@finnmarkssykehuset.no

Smittevernnytt 2016-08-b flekkdesinfeksjon institusjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-08-b flekkdesinfeksjon institusjon.pdfSmittevernnytt 2016-08-b flekkdesinfeksjon institusjon.pdf
Smittevernnytt 2016-08-a Flekkdesinfeksjon hjemmesykepleie.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-08-a Flekkdesinfeksjon hjemmesykepleie.pdfSmittevernnytt 2016-08-a Flekkdesinfeksjon hjemmesykepleie.pdf
Smittevernnytt 2016-05 Smittevern for kommunehelsetjenesten - ny nettside.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-05 Smittevern for kommunehelsetjenesten - ny nettside.pdfSmittevernnytt 2016-05 Smittevern for kommunehelsetjenesten - ny nettside.pdf
Smittevernnytt 2016-02 - Håndhygieneveileder.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-02 - Håndhygieneveileder.pdfSmittevernnytt 2016-02 - Håndhygieneveileder.pdf
Smittevernnytt 2016-01- Arbeidsantrekk.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-01- Arbeidsantrekk.pdfSmittevernnytt 2016-01- Arbeidsantrekk.pdf
Smittevernnytt 2015-12- Smitteoppsporing Mrsa-smitteoppsporing sykehjem.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-12- Smitteoppsporing Mrsa-smitteoppsporing sykehjem.pdfSmittevernnytt 2015-12- Smitteoppsporing Mrsa-smitteoppsporing sykehjem.pdf
Smittevernnytt 2015-10-11- Overføring av smittestoff - Smittekjeden.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-10-11- Overføring av smittestoff - Smittekjeden.pdfSmittevernnytt 2015-10-11- Overføring av smittestoff - Smittekjeden.pdf
Smittevernnytt 2015-08-09- ICPIC konferansen 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-08-09- ICPIC konferansen 2015.pdfSmittevernnytt 2015-08-09- ICPIC konferansen 2015.pdf
Smittevernnytt 2015-06-07- MRSA i hjemmetjenesten.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-06-07- MRSA i hjemmetjenesten.pdfSmittevernnytt 2015-06-07- MRSA i hjemmetjenesten.pdf
Smittevernnytt 2015-04-05- Vårens prevalensundersøkelse.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-04-05- Vårens prevalensundersøkelse.pdfSmittevernnytt 2015-04-05- Vårens prevalensundersøkelse.pdf
Smittevernnytt 2015-02-03- Håndtering av legemidler - fokus på smittevern.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-02-03- Håndtering av legemidler - fokus på smittevern.pdfSmittevernnytt 2015-02-03- Håndtering av legemidler - fokus på smittevern.pdf
Smittevernnytt 2015-01- Matbåren smitte.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-01- Matbåren smitte.pdfSmittevernnytt 2015-01- Matbåren smitte.pdf
Smittevernnytt 2014-12- ESBL.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-12- ESBL.pdfSmittevernnytt 2014-12- ESBL.pdf
Smittevernnytt 2014-10-11- Influensa.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-10-11- Influensa.pdfSmittevernnytt 2014-10-11- Influensa.pdf
Smittevernnytt 2014-09- Smittevask pasientrom.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-09- Smittevask pasientrom.pdfSmittevernnytt 2014-09- Smittevask pasientrom.pdf
Smittevernnytt 2014-08- Rengjøring av utstyr.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-08- Rengjøring av utstyr.pdfSmittevernnytt 2014-08- Rengjøring av utstyr.pdf
Smittevernnytt 2014-07- Infeksjonskontrollprogram.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-07- Infeksjonskontrollprogram.pdfSmittevernnytt 2014-07- Infeksjonskontrollprogram.pdf
Smittevernnytt 2014-06- Polio.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-06- Polio.pdfSmittevernnytt 2014-06- Polio.pdf
Smittevernnytt 2014-05- MRSA forhåndssjekk.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-05- MRSA forhåndssjekk.pdfSmittevernnytt 2014-05- MRSA forhåndssjekk.pdf
Smittevernnytt 2014-04- VRE.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-04- VRE.pdfSmittevernnytt 2014-04- VRE.pdf
Smittevernnytt 2014-03- Hudinfeksjoner, Trykksår.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-03- Hudinfeksjoner, Trykksår.pdfSmittevernnytt 2014-03- Hudinfeksjoner, Trykksår.pdf
Smittevernnytt 2014-02- Nedre luftveisinfeksjoner.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-02- Nedre luftveisinfeksjoner.pdfSmittevernnytt 2014-02- Nedre luftveisinfeksjoner.pdf

Ambulerende spesialister

Hammerfest sykehusKirkenes sykehusSpesialistpoliklinikken i AltaSpesialistlegesenteret i KarasjokAmbulering fra Alderspsykiatrisk poliklinikk, UNN

Redaksjonen: Legesida og Praksisnytt

Har du en nyhet du vil vi skal dele? Ta kontakt med:

Andrea Kovanen Sæten
Kommunikasjonsrådgiver
andrea.kovanen.saeten@finnmarkssykehuset.no

Harald G. Sunde
Medarbeider
harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no

 

 

Praksisnytt Finnmark

Søk i artikler i Praksisnytt Finnmark

Regionale kurs o.l. for helsepersonell

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.