HELSENORGE

Samhandling

Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.

Kommuner/legekontor skal ringe 761 66 020 for å varsle om nedetid

Kommuner/legekontor (Finnmarkssykehusets elektroniske samhandlingsparter), som opplever nedetid ut over 4 timer i den elektroniske samhandlingen for PLO-meldinger og epikriser til pleie- og omsorgstjenesten, skal ringe 761 66 020 for å varsle om nedetid.

Fant du det du lette etter?