Samhandling

Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.

Kommuner/legekontor skal ringe 761 66 020 for å varsle om nedetid

Kommuner/legekontor (Finnmarkssykehusets elektroniske samhandlingsparter), som opplever nedetid ut over 4 timer i den elektroniske samhandlingen for PLO-meldinger og epikriser til pleie- og omsorgstjenesten, skal ringe 761 66 020 for å varsle om nedetid.

Tema

ReHabiliteringhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/kirkenes-sykehus/avdeling-rehabiliteringReHabiliteringA
Behandlinger og undersøkelser fra A til Åhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger-og-undersokelser-fraatilaBehandlinger og undersøkelser fra A til ÅB
Døgntilbud om øyeblikkelig hjelp i kommunenehttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/dogntilbud-om-oyeblikkelig-hjelp-i-kommuneneDøgntilbud om øyeblikkelig hjelp i kommuneneD
Hospiteringhttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/hospiteringHospiteringH
Koordinerende enhethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/kirkenes-sykehus/avdeling-rehabilitering/koordinerende-enhetKoordinerende enhetK
Kreftbehandlinghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kreftbehandlingKreftbehandlingK
Pasient- og pårørendeopplæringhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/kurs-og-opplering-for-pasienter-og-parorendePasient- og pårørendeopplæringK
Legesidahttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/legesidaLegesidaL
Smittevern for kommunehelsetjenestenhttps://finnmarkssykehuset.no/smittevern-for-kommunehelsetjenestenSmittevern for kommunehelsetjenestenS
Smittevernnytthttps://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/smittevernnyttSmittevernnyttS

Fant du det du lette etter?