HELSENORGE

Foreldreintervju om familiens kultur og kontekst

For litt over et år siden lanserte Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved SANKS et nytt kartleggingsinstrument for fagfolk innen psykisk helsevern som behandler samiske barn og unge.

Bilde av intervjuguidene "Foreldreintervju om familiens kultur og kontektst"

Foreldreintervjuet som er utviklet og utgitt av BUP, SANKS, Sámi klinihkka blir presentert på Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse​ den 15. februrar. 

Se pasientsikkerhetskonferansen ​

​​Om foreldreintervjuet ​​

​Intervjuet er videreutviklet fra Kulturformuleringsintervjuet (KFI) i det internasjonale diagnosesystemet DSM-V. Det har blitt tilpasset til samiske familier, men kan også brukes som utredningsverktøy for andre minoriteter.​

Foreldreintervjuet kartlegger den kulturelle / sosiale konteksten til samiske barn og unge. Det baserer seg på et fagutviklingsprosjekt ved SANKS-BUP som har pågått over flere år. Intervjuguiden finnes både på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, norsk og engelsk. Vi håper den vil bli et viktig supplement til utredning av samiske pasienter innen BUP og at det også kan tilpasses og brukes av andre helse- og sosialtjenester. ​​

​Intervjuguide 

Lulesamisk hefte​​​

Nordsamisk hefte

Sørsamisk hefte

Norsk hefte

Engelsk hefte​​​

 

​Film om intervjuet ​

I tillegg til et hefte som inneholder alle spørsmålene samt bakgrunnsinformasjon og forslag til presentasjon overfor foreldrene, foreligger også en filmsnutt der man kan se hvordan intervjuet kan fungere i praksis. 
 

 

​​​​Opplæringskurs 

Vi har også laget et opplæringskurs (e-læringsprogram) som fagfolk kan ta for å få større bakgrunnsforståelse og lære seg å bruke dette foreldreintervjuet. Kurset finner dere her:​ www.eSANKS.nofargepalett med SANKS sine farger

​Mer informasjon og bestilling av hefter

Cecilie Jávo, overlege og prosjektleder: Anne.Cecilie.Javo@finnmarkssykehuset.no
Frøydis Nystad Nilsen, overlege og enhetsleder: Froydis.Nilsen@finnmarkssykehuset.no