HELSENORGE

Foreldreintervju om familiens kultur og kontekst

Foreldreintervjuet er et kartleggingsinstument for fagfolk innen psykisk helsevern som behandler samiske barn og unge. Foreldreintervjuet kan også lett tilpasses til familier med annen kulturell bakgrunn enn samisk. 


Intervjuet er videreutviklet fra «Kulturformuleringsintervjuet» som er en intervju-manual tilknyttet det internasjonale diagnosesystemet DSM-V og som benyttes av fagfolk i mange land for å kartlegge pasienters kulturelle kontekst. Fagfolk har i økende grad innsett at pasientutredninger som gjøres uten å kartlegge pasientens kulturelle bakgrunn er ufullstendige og i verste fall kan være feilaktige. Ikke minst gjelder dette innen psykiatrien og tilgrensende fagfelt der diagnoser ikke kan basere seg på symptomer alene. 

Foreldreintervjuet kartlegger den kulturelle / sosiale konteksten til samiske barn og unge. Det baserer seg på et fagutviklingsprosjekt ved SANKS-BUP som har pågått over flere år. Intervjuguiden finnes både på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, norsk og engelsk. Vi håper den vil bli et viktig supplement til utredning av samiske pasienter innen BUP og at det også kan tilpasses og brukes av andre helse- og sosialtjenester. ​

Nordsamisk hefte
Sørsamisk hefte
Lulesamisk hefte
Norsk hefte
Engelsk hefte


Film om intervjuet ​​
I tillegg til et hefte som inneholder alle spørsmålene samt bakgrunnsinformasjon og forslag til presentasjon overfor foreldrene, foreligger også en filmsnutt der man kan se hvordan intervjuet kan fungere i praksis. Filmen er på nordsamisk med norsk, lulesamisk eller sørsamisk undertittel. Filmen finnes også integrert i opplæringskurset (se under).        

Film med lulesamisk tekst ​Film med sørsamisk tekst 

Opplæringskurs 

Vi har også laget et opplæringskurs (e-læringsprogram) som fagfolk kan ta for å få større bakgrunnsforståelse og lære seg å bruke dette foreldreintervjuet. Kurset finner dere her:​ www.esanks.no

Nærmere informasjon og bestilling av hefter kan skje ved henvendelse til: 
Cecilie Javo, overlege og prosjektleder: Anne.Cecilie.Javo@finnmarkssykehuset.no
Frøydis Nystad Nilsen, overlege og enhetsleder: Froydis.Nilsen@finnmarkssykehuset.no