Helsenorge

Tidslinje for NHS

Å bygge nytt sykehus er en lang prosess. Her har vi samlet de viktige milepælene siden starten på idèfasen i 2015. 

Tidslinje

 1. 1.september 2021: Prosjektsjef ansatt

  Espen Hansen er på plass som prosjektsjef for NHS. Han skal sammen med prosjektleder for OU Violet Karoliussen drive prosessen videre.

  Les egen nyhetssak
 2. Sykehusbygget reiser seg

  Se fremdriften her
 3. 7.september 2020: Byggestart

  Nå er vi virkelig i gang, og byggingen er startet.

  Bilde fra byggeplassen
  Les egen nyhetssak her
 4. 7.august 2020: Tomta klargjøres

  Arbeidet er i gang! Tomta klargjøres før byggestart.

 5. 8. juni 2020: Nedleggelse av grunnsten

  Grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus er lagt ned på tomta i Rossmollbukta. Grunnsteinen vil ligge nedfelt i gulvet i vestibylen på det nye sykehuset.

  Bent Høie og tidligere direktør Eva Håheim Pedersen
  Se egen nyhetssak
 6. 2020: Consto AS blir totalentreprenør

  Selskapet Consto AS blir totalentreprenør for det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Styret har gitt direktøren fullmakt til å sluttføre avtalen og inngå kontrakt.

  Se egen nyhetssak
 7. 30.desember 2019: Styret i Helse Nord godkjenner byggestart

  Styret i Helse Nord RHF gjør endelig vedtak om å godkjenne prosjektet og byggestart.

  Se egen styresak fra Helse Nord
 8. 26.september 2019: Styret vedtar bygging av nye Hammerfest sykehus

  Prosjektet er grunding gjennomarbeidet og et enstemming styre gjør et endelig vedtak om bygging av nytt sykehus på Rossmolla.

  https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ja-til-nye-hammerfest-sykehus
 9. 2019: Forprosjekfasen avsluttes

  Se forprosjektrapport
 10. Etasjeplan

  I forprosjektrapporten legges endelig etasjeplan frem. NHS bygges med fire etasjer og i tilegg en underetasje.

  Se egen faktasak
 11. 2018: Oppstrart av forprosjektet

  I august 2018 er representanter fra Finnmarkssykehust, Hammerfest kommune, Sykehusbygg HF og Universitetet i Tromsø (UiT) samlet for oppstart av NHS.

  Se egen nyhetssak
 12. 2018: Forprosjektfasen

  Konseptfasen er tilbakelagt og styret vedtar at prosjektet er klar for neste fase.

  Se egen nyhetssak
 13. 2018: Konseptfasen avsluttes

  Se egen rapport her
 14. 2017: Tomtevalg

  Styret ved Finnmarkssykehuset vedtar bygging av nye Hammerfest sykehus på ny tomt ved Rossmolla på Fuglenes. På bildet ser du tidligere administrerende direktør Eva Håheim Pedersen og helseminister Bent Høie på nye tomta på Rossmolla.

  Les rapporten fra tomtevalget og egen styresak her
 15. 2017: Koseptfasen starter

  Nye Hammerfest sykehus befinner seg nå ved prosjektinnramming og oppstart for konseptfasen.

 16. 2016: Idéfasen gjennomføres og avsluttes

  Les rapporten her
 17. 2015: Styret vedtar igangsettelse av idèfasen til NHS

Fant du det du lette etter?