HELSENORGE

Tidslinje for NHS

Å bygge nytt sykehus er en lang prosess. Her har vi samlet de viktige milepælene siden starten på idèfasen i 2015. 

Tidslinje

 1. 81% ferdigstilt

  Fremdriften i byggingen av det nye sykehuset for Vest-Finnmark har vært så god at Finnmarkssykehuset vurderer å ta deler av bygget i bruk om mindre enn et år.

  Nye Hammerfest sykehus
  Foto: Finnmarkssykehuset/Polarnatt
  Les mer her
 2. Landingsplass for helikopter

  Finnmarkssykehuset ble i statsbudsjettet tildelt 94,6 millioner kroner til planlegging og bygging av landingsplass for helikopter ved nye Hammerfest sykehus.

  AW101
  SAR Queen-maskinen under innflyging, med Seiland og Håja i bakgrunnen. Foto: Eirik Palm
  Les mer her
 3. November 2022

  Bygget er nå 75 % ferdigstilt, hele 4-6 måneder foran skjema.

 4. Tett bygg 29.april 2022

  Bygget er nå lukket og tett. Det ble feiret på byggeplassen med kranselag og taler fra Consto, Hammerfest sykehus, UiT og Hammerfest kommune.

  Bilde av 200 arbeidere samlet i vestibylen.
  Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset
 5. 10.desember 2021: Siste betongelement er nå på plass

  1.003 trailerlass med betongelementer fra Alta har gått over Sennalandet til Hammerfest. Det siste elementet er nå løftet på plass.

  Bilde av nye Hammerfest sykehus sett fra Fuglenesbukta.
  Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset
  Les nyhetssaken her
 6. 1.september 2021: Prosjektsjef ansatt

  Espen Hansen er på plass som prosjektsjef for NHS. Han skal sammen med prosjektleder for OU Violet Karoliussen drive prosessen videre.

  Les egen nyhetssak
 7. Sykehusbygget reiser seg

  Bilde fra byggeplassen
  Se fremdriften her
 8. 7.september 2020: Byggestart

  Nå er vi virkelig i gang, og byggingen er startet.

  Bilde fra byggeplassen
  Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset
  Les egen nyhetssak her
 9. 7.august 2020: Tomta klargjøres

  Arbeidet er i gang! Tomta klargjøres før byggestart.

 10. 8. juni 2020: Nedleggelse av grunnsten

  Grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus er lagt ned på tomta i Rossmollbukta. Grunnsteinen vil ligge nedfelt i gulvet i vestibylen på det nye sykehuset.

  Bent Høie og tidligere direktør Eva Håheim Pedersen
  Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset
  Se egen nyhetssak
 11. 2020: Consto AS blir totalentreprenør

  Selskapet Consto AS blir totalentreprenør for det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Styret har gitt direktøren fullmakt til å sluttføre avtalen og inngå kontrakt.

  Se egen nyhetssak
 12. 30.desember 2019: Styret i Helse Nord godkjenner byggestart

  Styret i Helse Nord RHF gjør endelig vedtak om å godkjenne prosjektet og byggestart.

  Se egen styresak fra Helse Nord
 13. 26.september 2019: Styret vedtar bygging av nye Hammerfest sykehus

  Prosjektet er grunding gjennomarbeidet og et enstemming styre gjør et endelig vedtak om bygging av nytt sykehus på Rossmolla.

  Illustrasjon av nye Hammerfest sykehus i fugleperspektiv.
  https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/ja-til-nye-hammerfest-sykehus
 14. 2019: Forprosjekfasen avsluttes

  Se forprosjektrapport
 15. Etasjeplan

  I forprosjektrapporten legges endelig etasjeplan frem. NHS bygges med fire etasjer og i tilegg en underetasje.

  Etasjeplan for nye Hammerfest sykehus.
  Se egen faktasak
 16. 2018: Oppstrart av forprosjektet

  I august 2018 er representanter fra Finnmarkssykehust, Hammerfest kommune, Sykehusbygg HF og Universitetet i Tromsø (UiT) samlet for oppstart av NHS.

  Se egen nyhetssak
 17. 2018: Forprosjektfasen

  Konseptfasen er tilbakelagt og styret vedtar at prosjektet er klar for neste fase.

  Se egen nyhetssak
 18. 2018: Konseptfasen avsluttes

  Se egen rapport her
 19. 2017: Tomtevalg

  Styret ved Finnmarkssykehuset vedtar bygging av nye Hammerfest sykehus på ny tomt ved Rossmolla på Fuglenes. På bildet ser du tidligere administrerende direktør Eva Håheim Pedersen og helseminister Bent Høie på nye tomta på Rossmolla.

  Bilde av Bent Høie og Eva Håheim Pedersen
  Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset
  Les rapporten fra tomtevalget og egen styresak her
 20. 2017: Koseptfasen starter

  Nye Hammerfest sykehus befinner seg nå ved prosjektinnramming og oppstart for konseptfasen.

 21. 2016: Idéfasen gjennomføres og avsluttes

  Les rapporten her
 22. 2015: Styret vedtar igangsettelse av idèfasen til NHS

Fant du det du lette etter?