HELSENORGE

Legesida

Her samler vi nyheter og stoff for fastlegene i Finnmark.

​​Henvisningsrutiner, prosedyrer og rutiner

Når det haster/ø-hjelp 
Faglige henvisningsrutiner 
Administrative rutiner

​Nyttige verktøy

Antibiotikaveileder (allmennpraksis)
Behandlingshjelpemidler
BMJ Best Practice
Felleskatalogen
Helseatlas.no
Helsebiblioteket
Helsekompetanse.no
Håndbok i NBC-medisin
Interaksjoner
Kreftregisteret
Laboratoriehåndbok (UNN)
Legehåndbok (NEL)
Legevakthåndboken
Relis
Smittevernboka
Statens legemiddelverk
UpToDate

Nyttige lenker

Dagens Medisin
Distriktsmedisin
Finnmark legeforening
Folkehelseinstituttet
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Helse Nord
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
HOD – Helse og omsorgsdepartementet
Legeforeningen
Legerekruttering
Tidsskriftet
LIS-1 stillinger

Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)

Her finner du nyttig informasjon om løsningen, brukermanualer og kontaktinfo for brukerstøtte. Ønsker du å bestille løsningen, finner du også kontaktinfo for dette.


Angår pasienten

Helfo
Helsenorge.no
Nav
Pasientombudet
Pasientreiser
Pasientskadeerstatning (NPE)
Velg behandlingssted

Smittevern i Nord

«Smittevern i Nord» er et felles informasjonblad fra de fire smittevern- og hygienesykepleierne i Helse Nord. Det tar for seg det som rører seg innenfor Helse Nords område med tilstøtende kommuner, og kan være av interesse for de ute i kommunehelsetjenesten. Informasjonsbladet har som formål å repetere og gjøre tilgjengelig kunnskap om hygienepraksis og -tiltak. 

Du kan skrive ut «Smittevern i Nord»  og bruke det til veggoppslag om ønskelig, du finner alltid kildehenvisninger som link til fagstoffets opprinnelse og hvor mer grundig fagorientering foreligger. Primær målgruppe er kommunehelsetjenesten. Ønsker du å motta Smittevern i Nord rett i din mailboks kan du melde deg på nyhetsbrevet ved å sende en e-post til medredaktør Nina Alette Wikan, kontaktinformasjon finner du under.

Informasjonsbladet sendes ut med ujevne mellomrom til alle kommunene i Finnmark. Utgivelsen skjer på e-post og publiseres på dette nettstedet (se under) til sykepleierledere og leger, og andre som ønsker det. 

Du kan lese tidligere utgaver fra "Smittevernnytt" under arkiv i lenken under.

Redaktør for Finnmarkssykehuset:
Nina Alette Wikan
Hygienesykepleier for kommunehelsetjenesten i Finnmark
T 78 97 99 37 | M 909 43 435  | nina.alette.wikan@finnmarkssykehuset.no

Smittevern i Nord 

 

Praksisnytt Finnmark

Redaksjonen: Legesida og Praksisnytt

Har du en nyhet du vil vi skal dele? Ta kontakt med:

Harald G. Sunde
Medisinsk fagsjef
harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.noFant du det du lette etter?