Legesida

Her samler vi nyheter og stoff for fastlegene i Finnmark.
Siden redigeres vanligvis av praksiskonsulentene i Finnmarkssykehuset, men på grunn av permisjon går dette via Kommunikasjon og samfunnskontakt.

Vil du ha informasjon fra Praksisnytt rett i din mailinnboks? Les mer her. 

Henvisningsrutiner, prosedyrer og rutiner

Her finner du henvisningsrutiner knyttet til ulike pasientgrupper.

Administrative og faglige rutiner for våre samhandlingspartnere i primærhelsetjenesten


​Nyttige verktøy

Antibiotikaveileder (allmennpraksis)
Antibiotikaveileder (sykehus)
Behandlingshjelpemidler
BMJ Best Practice
Felleskatalogen
Helseatlas.no
Helsebiblioteket
Helsekompetanse.no
Håndbok i NBC-medisin
Interaksjoner
Kreftregisteret
Laboratoriehåndbok (UNN)
Legehåndbok (NEL)
Legemiddelhåndbok
Legevakthåndboken
Metodebok for indremedisinere
Relis
Smittevernboka
Statens legemiddelverk
Sykemeldingsveileder
UpToDate

Nyttige lenker

Autorisasjonskontoret (SAK)
Dagens Medisin
Distriktsmedisin
Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)
Elektronisk samhandling
Finnmark legeforening
Folkehelseinst ituttet
Fylkesmannen i Finnmark
Helgelandssykehuset
Helse Nord
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
HOD – Helse og omsorsdepartementet
Kunnskapssenteret
Legeforeningen
Legerekruttering
Nasjonal IKT
Nordlandssykehuset
Pest eller kolera?
Tidsskriftet
Turnusstillinger
UNN


Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)

Her finner du nyttig informasjon om løsningen, brukermanualer og kontaktinfo for brukerstøtte. Ønsker du å bestille løsningen, finner du også kontaktinfo for dette.


Angår pasienten

Helfo
Helsenorge.no
Nav
Min fastlege
Pasientombudet
Pasientreiser
Pasientskadeerstatning (NPE)
Pasientsikkerhetsprogrammet
Velg behandlingssted

Smittevern i Nord

«Smittevern i Nord» er et felles informasjonblad fra de fire smittevern- og hygienesykepleierne i Helse Nord. Det tar for seg det som rører seg innenfor Helse Nords område med tilstøtende kommuner, og kan være av interesse for de ute i kommunehelsetjenesten. Informasjonsbladet har som formål å repetere og gjøre tilgjengelig kunnskap om hygienepraksis og -tiltak. 

Du kan skrive ut «Smittevern i Nord»  og bruke det til veggoppslag om ønskelig, du finner alltid kildehenvisninger som link til fagstoffets opprinnelse og hvor mer grundig fagorientering foreligger. Primær målgruppe er kommunehelsetjenesten. Ønsker du å motta Smittevern i Nord rett i din mailboks kan du melde deg på nyhetsbrevet ved å sende en e-post til medredaktør Nina Alette Wikan, kontaktinformasjon finner du under.

Informasjonsbladet sendes ut med ujevne mellomrom til alle kommunene i Finnmark. Utgivelsen skjer på e-post og publiseres på dette nettstedet (se under) til sykepleierledere og leger, og andre som ønsker det. 

Du kan lese tidligere utgaver fra "Smittevernnytt" under arkiv i lenken under.

Redaktør for Finnmarkssykehuset:
Nina Alette Wikan
Hygienesykepleier for kommunehelsetjenesten i Finnmark
T 78 97 50 43 | M 909 43 435  | nina.alette.wikan@finnmarkssykehuset.no

Smittevern i Nord 

Smittevern i Nord 2018-01.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevern i Nord/Smittevern i Nord 2018-01.pdfSmittevern i Nord 2018-01.pdfpdf578402
Smittevern i Nord 2018-02.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevern i Nord/Smittevern i Nord 2018-02.pdfSmittevern i Nord 2018-02.pdfpdf753476
Smittevern i Nord 2018-03.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevern i Nord/Smittevern i Nord 2018-03.pdfSmittevern i Nord 2018-03.pdfpdf988778
Smittevern i Nord November 2018-04.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevern i Nord/Smittevern i Nord November 2018-04.pdfSmittevern i Nord November 2018-04.pdfpdf687203
Smittevern i nord - 2019 - 1.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevern i Nord/Smittevern i nord - 2019 - 1.pdfSmittevern i nord - 2019 - 1.pdfpdf721802
Smittevern i nord - 2019 - 2.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevern i Nord/Smittevern i nord - 2019 - 2.pdfSmittevern i nord - 2019 - 2.pdfpdf815706

Ambulerende spesialister

(Denne er under oppdatering)


 

Praksisnytt Finnmark

Redaksjonen: Legesida og Praksisnytt

Har du en nyhet du vil vi skal dele? Ta kontakt med:

Harald G. Sunde
Medisinsk fagsjef
harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no
Regionale kurs o.l. for helsepersonell

Fant du det du lette etter?