Legesida

Her samler vi nyheter og stoff for fastlegene i Finnmark.
Siden redigeres av praksiskonsulentene i Finnmarkssykehuset

Henvisningsrutiner

Her finner du henvisningsrutiner knyttet til ulike pasientgrupper.

​Nyttige verktøy

Antibiotikaveileder (allmennpraksis)
Antibiotikaveileder (sykehus)
Behandlingshjelpemidler
BMJ Best Practice
Felleskatalogen
Helseatlas.no
Helsebiblioteket
Helsekompetanse.no
Håndbok i NBC-medisin
Interaksjoner
Kreftregisteret
Laboratoriehåndbok (UNN)
Legehåndbok (NEL)
Legemiddelhåndbok
Legevakthåndboken
Metodebok for indremedisinere
Relis
Smittevernboka
Statens legemiddelverk
Sykemeldingsveileder
UpToDate

Nyttige lenker

Autorisasjonskontoret (SAK)
Dagens Medisin
Distriktsmedisin
Elektronisk samhandling
Finnmark legeforening
Folkehelseinst ituttet
Fylkesmannen i Finnmark
Helgelandssykehuset
Helse Nord
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
HOD – Helse og omsorsdepartementet
Kunnskapssenteret
Legeforeningen
Legerekruttering
Nasjonal IKT
Nordlandssykehuset
Rekvirering av laboratorietjenester
Tidsskriftet
Turnusstillinger
UNN

Angår pasienten

Helfo
Helsenorge.no
Nav
Min fastlege
Pasientombudet
Pasientreiser
Pasientskadeerstatning (NPE)
Pasientsikkerhetsprogrammet
Velg behandlingssted

Prosedyrer og rutiner

Administrative og faglige rutiner for våre samhandlingspartnere i primærhelsetjenesten

Smittevernnytt

Fagbladet «Smittevernnytt» er et komprimert fagblad med formål å repetere og gjøre tilgjengelig kunnskap om hygienepraksis og -tiltak.

Bladet kan skrives ut og brukes til veggoppslag om ønskelig, og inneholder alltid kildehenvisninger som link til fagstoffets opprinnelse og hvor mer grundig fagorientering foreligger. Primær målgruppe er kommunehelsetjenesten.

Bladet sendes ut ca en gang per måned til alle kommunene i Finnmark. Utgivelsen skjer på e-mail til sykepleierledere og smittevernleger.

Redaktør:
Nina Alette Wikan
Hygienesykepleier for kommunehelsetjenesten i Finnmark
T 78 97 33 53 | nina.alette.wikan@finnmarkssykehuset.no

Smittevernnytt 2016-08-b flekkdesinfeksjon institusjon.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-08-b flekkdesinfeksjon institusjon.pdfSmittevernnytt 2016-08-b flekkdesinfeksjon institusjon.pdf
Smittevernnytt 2016-08-a Flekkdesinfeksjon hjemmesykepleie.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-08-a Flekkdesinfeksjon hjemmesykepleie.pdfSmittevernnytt 2016-08-a Flekkdesinfeksjon hjemmesykepleie.pdf
Smittevernnytt 2016-05 Smittevern for kommunehelsetjenesten - ny nettside.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-05 Smittevern for kommunehelsetjenesten - ny nettside.pdfSmittevernnytt 2016-05 Smittevern for kommunehelsetjenesten - ny nettside.pdf
Smittevernnytt 2016-02 - Håndhygieneveileder.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-02 - Håndhygieneveileder.pdfSmittevernnytt 2016-02 - Håndhygieneveileder.pdf
Smittevernnytt 2016-01- Arbeidsantrekk.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2016-01- Arbeidsantrekk.pdfSmittevernnytt 2016-01- Arbeidsantrekk.pdf
Smittevernnytt 2015-12- Smitteoppsporing Mrsa-smitteoppsporing sykehjem.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-12- Smitteoppsporing Mrsa-smitteoppsporing sykehjem.pdfSmittevernnytt 2015-12- Smitteoppsporing Mrsa-smitteoppsporing sykehjem.pdf
Smittevernnytt 2015-10-11- Overføring av smittestoff - Smittekjeden.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-10-11- Overføring av smittestoff - Smittekjeden.pdfSmittevernnytt 2015-10-11- Overføring av smittestoff - Smittekjeden.pdf
Smittevernnytt 2015-08-09- ICPIC konferansen 2015.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-08-09- ICPIC konferansen 2015.pdfSmittevernnytt 2015-08-09- ICPIC konferansen 2015.pdf
Smittevernnytt 2015-06-07- MRSA i hjemmetjenesten.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-06-07- MRSA i hjemmetjenesten.pdfSmittevernnytt 2015-06-07- MRSA i hjemmetjenesten.pdf
Smittevernnytt 2015-04-05- Vårens prevalensundersøkelse.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-04-05- Vårens prevalensundersøkelse.pdfSmittevernnytt 2015-04-05- Vårens prevalensundersøkelse.pdf
Smittevernnytt 2015-02-03- Håndtering av legemidler - fokus på smittevern.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-02-03- Håndtering av legemidler - fokus på smittevern.pdfSmittevernnytt 2015-02-03- Håndtering av legemidler - fokus på smittevern.pdf
Smittevernnytt 2015-01- Matbåren smitte.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2015-01- Matbåren smitte.pdfSmittevernnytt 2015-01- Matbåren smitte.pdf
Smittevernnytt 2014-12- ESBL.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-12- ESBL.pdfSmittevernnytt 2014-12- ESBL.pdf
Smittevernnytt 2014-10-11- Influensa.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-10-11- Influensa.pdfSmittevernnytt 2014-10-11- Influensa.pdf
Smittevernnytt 2014-09- Smittevask pasientrom.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-09- Smittevask pasientrom.pdfSmittevernnytt 2014-09- Smittevask pasientrom.pdf
Smittevernnytt 2014-08- Rengjøring av utstyr.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-08- Rengjøring av utstyr.pdfSmittevernnytt 2014-08- Rengjøring av utstyr.pdf
Smittevernnytt 2014-07- Infeksjonskontrollprogram.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-07- Infeksjonskontrollprogram.pdfSmittevernnytt 2014-07- Infeksjonskontrollprogram.pdf
Smittevernnytt 2014-06- Polio.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-06- Polio.pdfSmittevernnytt 2014-06- Polio.pdf
Smittevernnytt 2014-05- MRSA forhåndssjekk.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-05- MRSA forhåndssjekk.pdfSmittevernnytt 2014-05- MRSA forhåndssjekk.pdf
Smittevernnytt 2014-04- VRE.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-04- VRE.pdfSmittevernnytt 2014-04- VRE.pdf
Smittevernnytt 2014-03- Hudinfeksjoner, Trykksår.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-03- Hudinfeksjoner, Trykksår.pdfSmittevernnytt 2014-03- Hudinfeksjoner, Trykksår.pdf
Smittevernnytt 2014-02- Nedre luftveisinfeksjoner.pdfhttps://finnmarkssykehuset.no/Documents/Smittevernnytt/Smittevernnytt 2014-02- Nedre luftveisinfeksjoner.pdfSmittevernnytt 2014-02- Nedre luftveisinfeksjoner.pdf

Ambulerende spesialister

Hammerfest sykehusKirkenes sykehusSpesialistpoliklinikken i AltaSpesialistlegesenteret i KarasjokAmbulering fra Alderspsykiatrisk poliklinikk, UNN

Redaksjonen: Legesida og Praksisnytt

Tina Ollila Uglebakken
Redaktør
tina.ollila.uglebakken@finnmarkssykehuset.no

Harald G. Sunde
Medarbeider
harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no

 

 

Praksisnytt Finnmark

 • 07.12.2017
  Kirkenes sykehus med parkinsons-tilbud

  Parkinsons sykdom er den nest vanligste nevro-degenerative sykdommen i Norge. Vi har poliklinisk tilbud for personer med Parkinsons ved Kirkenes sykehus.

 • 06.12.2017
  Info til PHT angående Posten

  Fra 1.januar 2018 slås A-og B-post sammen og en ny avtale med Posten/Bring er inngått. Dette vil erstatte dagens ordning og medfører følgende endringer

 • 08.11.2017
  Midlertidig stopp i CT hjerte i Kirkenes fram til medio april 2018

  Radiologisk avdeling ved Kirkenes Sykehus informerer herved om midlertidig stopp i CT hjerte tilbudet. Sykehuset regner med å ta opp tilbudet på ny etter opplæring og innflytting i nytt sykehus , planlagt oppstart medio april 2018.

 • 26.10.2017
  Henvisning til pakkeforløp for kreft

  Det er viktig at allmennleger henviser pasienter med mistanke om kreft til riktig avdeling.

 • 16.10.2017
  Administrasjon av kalium til infusjon

  Pasienter har fått alvorlige skader på grunn av feil håndtering av kalium til infusjon.

 • 24.08.2017
  Informasjon på samisk om pasientreiser

  For samisktalende brukere av Pasientreiser finnes det både informasjon og søknadsskjemaer på samisk.

 • 26.06.2017
  Omorganisering av akuttpsykiatrisk tilbud

  Finnmarkssykehuset avvikler akuttpsykiatriske ambulante team (APAT), men styrker akuttsberedskapen ved de psykiatriske poliklinikkene.

 • 15.06.2017
  Sommerdrift ved Kirkenes sykehus i 2017

  Kirkenes sykehus har ikke øre-nese-hals-lege i uke 27, 28 og 29 - og ikke øyelege i uke 34.

 • 13.06.2017
  Å snakke om det skammelige

  I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har Elisabeth Gerhardsen, psykologspesialist ved SANKS, gjort innspilling på et foredrag om det å snakke om det skammelige.

 • 12.06.2017
  Rituell omskjæring av gutter

  Helsedirektoratet har utarbeidet informasjon om rituell omskjæring av gutter til helsepersonell og til foreldre.

 • 26.05.2017
  Hjelp pasienten med å velge behandlingssted

  Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted. I samarbeid med pasienten kan legen undersøke ventetider og finne det beste alternativet for pasienten.

 • 24.05.2017
  Kardiolog Utsi trapper ned virksomheten

  Fra 1.juni 2017 trapper kardiolog Utsi ned sin virksomhet fra 100 % til 60 %. Han vil fra da av kun jobbe 3 dager i uken (mandag-tirsdag-onsdag).

 • 10.05.2017
  Rutiner etter protesekirurgi ved Finnmarkssykehuset

  Generell praksis i landet og norden er at pasienter som har fått satt totalprotese ikke har behov for mer enn trening hos en lokal fysioterapeut, og de fleste vil derfor skrives ut fra sykehuset med rekvisisjon til fysioterapi og ikke noe annet.

 • 05.05.2017
  Pris til redaksjonen i Utposten

  Redaksjonen i Utposten, et tidsskrift for norske allmennleger og samfunnsmedisinere, hvor kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen er en av redaktørene, fikk Løvetannprisen under Norsk Forening for Allmennmedisins årsmøte i Tromsø 27. april.

 • 03.05.2017
  Dialogmøte

  Dialogmøte mellom primærlegene og spesialisthelsetjenesten

 • 02.05.2017 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Laboratorie: Ny alkoholmarkør ved Laboratoriemedisin

  Laboratoriemedisin innfører analyse av alkoholmarkøren fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 i blod. PEth dannes kun i kroppen ved tilstedeværelse av etanol og er en spesifikk markør på alkoholinntak de siste ukene før prøvetaking.

 • 14.03.2017
  Laboratorie: Prøvetaking til cervixcytologi

  På grunn av mange uegnede prøver, har vi prøvd ut en ny børste hos utvalgte rekvirenter. Erfaringer viser at den nye børste gir litt færre uegnede prøver. Vi har derfor valgt å tilby ny børste til alle våre rekvirenter.

 • 27.02.2017
  Nå kan flere søke elektronisk

  Pasienter og foresatte kan søke om å få dekket reise- og tilleggsutgifter på helsenorge.no. Man kan nå laste opp nødvendig dokumentasjon, som for eksempel helseattest fra behandler og kvitteringer.

 • 16.01.2017
  Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

  – Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.

 • 14.12.2016
  Alle pasienter som skal til sykehus må meldes før ankomst

  Finnmarkssykehuset tillater seg å minne alle allmennleger i Finnmark om at pasienter som skal til sykehuset som ø-hjelp, enten som innleggelse eller som akutt poliklinisk tilsyn, skal meldes først.

 • 12.12.2016
  Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser

  Alle RhD negative gravide skal tilbys føtal RHD typing av foster-DNA i mors plasma i svangerskapsuke 24.

 • 07.12.2016
  Preoperativ poliklinikk ved Hammerfest sykehus

  En preoperativ poliklinikk ble etablert ved Hammerfest sykehus i oktober 2016.

 • 01.12.2016
  Redusert poliklinisk tilbud i Kirkenes i jula

  Øye- og ØNH-poliklinikken i Kirkenes har stengt i jula.

 • 18.11.2016
  Lymfeødempoliklinikken ved Klinikk Kirkenes

  Lymfeødempoliklinikken ved Klinikk Kirkenes tilbyr behandling, opplæring, veiledning og tilpassing av utstyr til pasienter i hele Finnmark med primært eller sekundært lymfeødem samt pasienter med lipødem

 • 11.11.2016
  Årets finnmarkslege 2016 er Ane Sander Emaus

  Årets Finnmarkslege satte Finnmark på Norgeskartet ved sin presentasjon «Fastlegeordningen - endringen haster» på en nasjonal konferanse i Tromsø tidligere i år.

 • 08.11.2016
  Finnmarkssykehuset iverksetter e-resept

  Primærhelsetjenesten har allerede i flere år skrevet ut sine resepter som e-resept. Nå kommer spesialisthelsetjenesten etter.

 • 26.10.2016
  Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge

  Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt.

 • 18.08.2016
  Henvisning til øyepoliklinikken i Hammerfest

  I begynnelsen av mai 2016 åpnet øyepoliklinikken i Hammerfest, og utstyr og personale er nå på plass. Det er et ønske at poliklinikken kan bidra til et godt og stabilt øyehelsetilbud til befolkningen i landsdelen. Øyepoliklinikken i Hammerf...

 • 02.08.2016
  RhD-negative gravide | Informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser

  RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt foster skal fra 1.9. tilbys Rh-profylakse i uke 28. Profylaksen skal også gis innen 72 timer etter fødsel. I en innføringsperiode skal man fremdeles ta navlestrengprøve av alle barn født av RhD-neg. mødre.

 • 04.07.2016
  Overgrepsmottak

  Finnmarkssykehuset overtar 1. juli i år ansvaret for overgrepsmottakene i Finnmark. Overgrepsmottakene i Hammerfest og Kirkenes er i drift fra i dag, og overgrepsmottaket i Alta kommer i gang i løpet av sommeren.

 • 23.06.2016
  Gratis kompetansehevende kurs i diabetes tilbys primærhelsetjenesten i Finnmark

  Diabetesteamene i Finnmarkssykehuset har hatt sitt første diabeteskurs for helsepersonell 11.mai 2016. Kurset ble holdt i samarbeid med Karasjok kommune og Noklus. Alle de samiske kommunene i Finnmark, var invitert med.

 • 14.06.2016
  Tverrfaglig konferanse om CFS/ME

  Regionalt fagnettverk for CFS/ME og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME  inviterer til to konferansedager i Tromsø.

 • 31.05.2016
  Nytt journalsystem: endringer for legekontor og pleie- og omsorg

  Fra 6. juni blir det endringer innen elektronisk meldingsutveksling, elektronisk rekvirering av laboratorietjenester og elektroniske labsvar.

 • 30.05.2016
  Endring i elektronisk meldingsutveksling

  Endring i elektronisk meldingsutveksling mellom Finnmarkssykehuset HF og elektroniske samarbeidspartnere f.o.m. 6. juni 2016

 • 30.05.2016
  Endringer i Elektronisk Rekvirering av Laboratorietjenester (ERL) fra 6. juni

  Sammenslåingen av journal- og labdatabasene i Finnmarkssykehuset første helga i juni, medfører endringer i ERL tjenestetilbudet.

 • 30.05.2016
  Oppstart av gruppetilbud for pasienter med psykiske vansker

  Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helse og rus (SANKS) / DPS, Midt-Finnmark vil gi et gruppetilbud til personer med psykiske vansker.

 • 30.05.2016
  APAT-tilbudet avsluttes i Hammerfest

  Fra 01. juni 2016 vil det ikke lenger være tilbud fra APAT ved VPP Hammerfest

 • 30.05.2016
  Bruker vi mer eller mindre antibiotika?

  Bruker vi mer eller mindre bredspektrede midler? Blir bakteriene i Finnmark mer resistente? Alt dette finner du svar på i denne årlige rapporten over antibiotikabruk og resistensforhold ved Finnmarkssykehuset.

 • 30.05.2016
  Åpning av ny øyepoliklinikk i Hammerfest 3. mai 2016

  Den 3. mai åpner den nye øyepoliklinikken på Hammerfest sykehus. Kari Milch Agledahl, opprinnelig fra Hammerfest, er ferdig utdannet øyelege ved UNN og har flyttet tilbake til Hammerfest der hun nå er fast ansatt som øyelege. Øyepoliklinikk...

 • 30.05.2016
  Tilbud fra APAT Alta og Hammerfest 2016

  En anspent økonomisk situasjon i klinikk psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset har gjort det nødvendig å redusere noe i tilbudet. Både antall ansatte og åpningstid vil bli redusert fra 01.01.16.

 • 30.05.2016
  Generisk ordinering

  Finnmarkssykehuset er pålagt av Helse Nord å iverksette generisk ordinering. Vi vil innføre dette i midten av januar 2016. Konsekvensene for fastlegene blir at epikrisene vil ha medikamentlister basert på generiske navn.

 • 30.05.2016
  Endringer i elektroniske labsvar

  Det vil bli noen endringer i analysenavn og benevning etter sammenslåing og rydding i Finnmarkssykehusets journal- og Lab-system 4-6. juni.

Søk i artikler i Praksisnytt Finnmark

Regionale kurs o.l. for helsepersonell


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.