SANKS

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus

- Vi er her for deg

​SANKS er både en nasjonal kompetansetjeneste og et distriktspsykiatrisk senter (DPS).
Vi skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rusarbeid.

Nyheter

 • 02.02.2018
  SANKS kommer til Staare2018

  SANKS deltar i feiringen av 100 års jubileet i Staare 2018, 5.-11-februar.

 • 02.02.2018
  Kursing i brukermedvirkning

  Denne uken ble det holdt kurs og møte for brukerrådet og lederteamet til SANKS. Dette ble arrangert for å bli informert og opplært i hvordan brukermedvirkning i virksomheten kan bli enda større.

 • 19.01.2018
  Bor du i Sverige eller Finland og ønsker hjelp fra SANKS?

  SANKS kan ta imot henviste pasienter fra Region Jämtland Härjedalen (Region JH) og Lappland Län i Finland (Lapin sairaanhoitoriiri (LSHP)) som følge av samarbeidsavtaler.

 • 03.01.2018
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2018 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for...

 • 20.12.2017
  Snakk med noen!

  Snakk med noen, eller søk hjelp dersom du har det vanskelig.

 • 28.11.2017
  Jon Rønningen om sitt eget hode i klemme

  I dag har jeg en diagnose som jeg kan forholde meg til og det føles på en måte godt. Sykdommen er nå lettere å akseptere både for meg, familien og miljøet rundt meg, forteller Jon Rønningen.

 • 23.11.2017
  Forbedrer tilbudet til samer

  Denne høsten har SANKS inngått en samarbeidsavtale med Stiftelsen Amathea. Formålet er å forbedre helsetilbudet til den samiske befolkningen.

 • 21.11.2017
  Reindriftas hverdag - Banebrytende forskningssamarbeid

  Reindriftsutøverne har samarbeidet med helseforskere for å få kartlagt psykososiale forhold i sin arbeidshverdag. Forskningsprosjektet kan danne skole for hvordan forskning på urfolksgrupper bør drives i fremtiden.

 • 21.11.2017
  Helsetreff i Oslo og Bergen

  SANKS ønsker samer og fagfolk innen helse velkommen til helsetreff i Bergen og Oslo 5.-7.desember. SANKS ønsker å gjøre virksomheten mer kjent utenfor de samiske kjerneområdene, av den grunn arrangeres helsetreff i samarbeid med sameforen...

 • 15.11.2017
  Snakk med SANKS på Skype

  SANKS kan nå tilby behandling via Skype. Du kan nå snakke med terapeuten hjemme, eller et annet sted som er skjermet for innsyn. Samtalen er trygg og sikker.    

 • 31.10.2017
  Gladnyhet for SANKS og sørsamisk område

  Helse Nord innvilger to nye stillinger til Nasjonalt team. SANKS går nå i gang med å utlyse stilling på Røros. Hvor den andre stillingen blir utlyst, vil bli bestemt innen kort tid forteller SANKS leder Gunn Heatta.

 • 25.10.2017
  "Samers levekår"

  Ønsker du å lære mer om hvordan kultur og historikk preger kommunikasjon og møtet med deg som hjelper? Nå kan du melde deg på seminaret «Samers levekår» som arrangeres i Oslo av Fylkesmannen i Oslo, KoRus og SANKS,  27.-28. november.    

 • 28.09.2017
  "Hverdagsrasisme lever i beste velgående"

  "Hverdagsrasisme lever i beste velgående" fikk bli det avsluttende ordet etter seminaret arrangert av SANKS og Snåsa kommune.

 • 30.08.2017
  Åpen Dag på Finnmarksklinikken i Karasjok

  Ønsker du å få et innblikk i Finnmarksklinikken i Karasjok eller få høre mer om misbruksproblematikk? Da har du muligheten nå. SANKS - Finnmarksklinikken åpner dørene for alle interesserte onsdag 6.september fra kl. 1200 til 1800. 

 • 30.08.2017
  Medisinstudenter på undervisning ved SANKS Karasjok

  SANKS tok imot åtte medisinstudenter som startet sitt 5.studieår i Finnmark via Finnmarksmodellen.

 • 18.08.2017
  Nasjonalt team har fått en ny ansatt

  Nasjonalt team ved SANKS har fått en ny ansatt i august. Vi ønsker velkommen til Per Martin Westerfjell som tar del i teamet og har kontorplass i Snåsa.

 • 09.08.2017
  Internasjonal dag for urfolk

  I dag heiser vi det samiske flagget for FNs internasjonale dag for verdens urfolk.

 • 07.07.2017
  SANKS utdanner nye samiske forskere

  Astrid M. A. Eriksen har disputert for doktorgraden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. SANKS er glade over at institusjonen bidrar til å utdanne flere samiske forskere.

 • 05.07.2017
  Starter samisk språkutvalg i Finnmarkssykehuset

  Fredag 30. juni var det oppstartsmøte i Karasjok for Samisk språkutvalg i Finnmarkssykehuset

 • 30.06.2017
  Introduksjonskurs for nye ansatte i SANKS

  Kurset gir en innføring i hvordan vi må tenke både kultur og helse her ved SANKS, forteller kursansvarlig Renathe Aspeli Simonsen.

 • 28.06.2017
  SANKS tok i mot urfolksbesøk fra Australia

  Vi er ulike, men likevel så lik, mener Ann-Karin Furskognes fra SANKS etter urfolksbesøket fra Australia.

 • 15.06.2017
  Internasjonal konferanse innen sosialfaglig arbeid

  Fagfolk fra urfolksområder fra hele verden var samlet til Alta denne uken til en internasjonal konferanse med fokus på utveksling av erfaringer innen sosialfaglig arbeid. Flere fra SANKS deltok naturligvis på konferansen.

 • 13.06.2017
  Å snakke om det skammelige

  I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har Elisabeth Gerhardsen, psykologspesialist ved SANKS, gjort innspilling på et foredrag om det å snakke om det skammelige.

 • 07.06.2017
  Åpen dag ved Voksenpsykiatrien (VPP) i Lakselv

  Ønsker du å få et innblikk i Distriktspsykiatrisk senter i Lakselv eller få høre mer om pårørenderettigheter? Da har du muligheten nå. SANKS/DPS Lakselv åpner dørene for alle interesserte torsdag 08. juni fra kl. 1200 til 1600. 

 • 24.05.2017
  Samisk helsepark vegg i vegg med Finnmarksklinikken

  Kort tid etter at idéfasen og konseptrapporten for Samisk helsepark ble vedtatt 26. april, ble det gjennomført workshop i Karasjok for å sikre seg de gode innspillene fra de ansatte og tillitsvalgte.

 • 16.05.2017
  Faglig styrking og samordning innen TSB og voksenpsykiatri

  Ved SANKS i Karasjok foregår det nå et foregangsarbeid der døgnenhetene innen voksenpsykiatri og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal samordnes og samlokaliseres.

 • 06.04.2017
  Plan for suicide prevention among the Sámi people

  The first plan for suicide prevention in Sápmi (the Sami territories) is now completed. The plan contains eleven strategies focusing on improving mental health and preventing suicide in the Sámi population.

 • 04.04.2017
  Litt mer vant til å snakke om det - en taushetskultur i endring?

  I lys av en ny rapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn, gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har psykologspesialist Anne Lene Turi Dimpas skrevet en kronikk om samisk taushetskultur i endring.

 • 14.03.2017
  Plan for selvmordsforebygging i Sápmi

  Den første planen for selvmordsforebygging i Sápmi er nå klar. Planen inneholder 11 strategier med fokus på å forbedre samers psykiske helse og forhindre selvmord. Planen baseres på vitenskapelig kunnskap og dialoger med samer som er engasj...

 • 10.03.2017
  SANKS utvikler et e-læringsprogram i kulturforståelse

  En arbeidsgruppe ved SANKS er i gang med utarbeidelse av et e-læringsprogram for helse og omsorgspersonell. Formålet er å gi økt kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter og brukere.

 • 09.03.2017
  SANKS deltok under samenes 100 års feiring i Tråante

  2017 er jubileumsåret for samene i så måte at det arrangeres 100 års markeringer over hele Sápmi gjennom året. Jubileumsfeiringene ble sparket i gang i Tråante som er det sørsamiske navnet for Trondheim.

 • 08.03.2017
  "Om du tør å spørre, tør folk å svare"

  På den internasjonale kvinnedagen ble en ny forskningsrapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn lansert på Sametinget.

 • 20.01.2017
  Barnehelsepris til SANKS

  På fredag mottar Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern og rus (SANKS) barnehelsepris i Bergen.

 • 15.12.2016
  Innholdsrike fagdager for SANKS ansatte

  Internalisert rasisme og dekolonialisering var blant temaene da SANKS arrangerte fagdager med julebord for sine ansatte.

 • 23.11.2016
  Andre reisebrev fra Australia

  SANKS er opptatt av ehelse siden vi har en samisk befolkning spredt over store avstander. Informasjonen fra Melbourne Univeristy om et innovativt ehelseprosjekt - This is my mob - er av den grunn veldig interessant og inspirerende.

 • 16.11.2016
  Reisebrev fra Australia

  I februar 2016 fikk jeg anledning til å delta på en reise til Melbourne, Australia blant annet i anledning av Sametingets oppstart av utarbeidelse av etiske retningslinjer for forskning på urfolk.

 • 08.11.2016
  Urfolkshelse i fokus når eksperter samles til internasjonal konferanse i Australia

  Ledende internasjonale eksperter innen urfolkshelse samles til The Lowitja Institute International Indigenous Health and Wellbeing Conference 2016 i Melbourne 8. –10. november. Leder ved SANKS, Gunn Heatta, deltar også i konferansen.

 • 11.10.2016
  Tøff hverdag, men reineierne trives, viser undersøkelse

  Økonomi, diskriminering, omdømme (dårlig), rovdyr og andre inngrep er faktorer i reindrifta som påfører reineierne belastninger. Til tross for en tøff hverdag så trives reineierne med arbeidet. Det viser den nye undersøkelsen «Reindriftas hverdag».

 • 22.09.2016
  Fra Gøteborg for å lære mer om SANKS

  Linda Weichselbraun og Anneli Jäderholm fra Gøteborg, kom til SANKS for å lære mer om hvordan vi arbeider kultursensitivt.

 • 06.07.2016
  Medisinerstudenter tar deler av utdanningen sin i «Campus Finnmark»

  Fra neste år får medisinerstudenter tilknyttet Universitetet i Tromsø ta deler av utdanningen sin i Hammerfest, Alta og Karasjok.

 • 28.06.2016
  Invitasjon til prosjektverksted - Utarbeidelse av gode prosjektsøknader

  Senter for Fag, forskning og samhandling, Finnmarkssykehuset, inviterer forskere  som planlegger å sende søknad til Helse Nord, til prosjektverksted.  

 • 28.06.2016
  SANKS forlenger sin tilstedeværelse i Tysfjord

  Etter VG oppslag om overgrepssaker i Tysfjord tidligere i juni, har Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS) prioritert å styrke sin tilstedeværelse i Tysfjord området. 

 • 22.06.2016
  Sveriges regjering får rapport om samers psykososiale helse

  – Annenhver ung samisk kvinne i Sverige sier seg å hatt selvmordtanker. Dette er noe av det som kommer fram i en fersk rapport om samer i Sverige. Rapporten er en kunnskapsoversikt om samers psykososiale helse, som nå er overlevert til den...

 • 30.05.2016
  Leger var samlet til Karasjok

  Fellessamlingen for leger tilknyttet BUP og VOP ble arrangert i Karasjok over to dager. Samlingen hadde fokus på minoriteter og da særskilt på den samiske pasienten.

 • 29.01.2016
  SANKS fikk besøk fra Russland

  På onsdag fikk SANKS i Karasjok gjester fra Sakha republikken i Russland i forbindelse med deres reise i Nord-Norge. Målet med reisen var å se og lære mer om hvordan distriktshelsetjenesten er organisert i Norge.

Søk i nyheter fra SANKS

Behandling

Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerDRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandling
Psykisk helsevern – døgnbehandling | Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/psykisk-helsevern-dognbehandling-lakselvPsykisk helsevern – døgnbehandling | LakselvPPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandlingPsykisk helsevern - døgnbehandling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.