SANKS

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus

- Vi er her for deg

​SANKS tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helse- og rusvern. SANKS har også nasjonale kompetansetjenestefunksjoner og målet er å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus.

Nyheter

 • 14.05.2020
  Kurs til foreldre med barn som har ADHD/ADD

  Vi arrangerer vårt første LMS kurs 28. mai på SANKS Karasjok. Kurset er på samisk til foreldre med barn som har ADHD/ADD. 

 • 27.04.2020
  Regjeringens granskningskommisjon for koronapandemien

  Kommisjonen som er opprettet av regjeringen får i oppdrag å gi en «grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av koronapandemien».

 • 24.04.2020
  Faglige råd og bistand fra regionale sentre under pandemien

  Vi er seks regionale sentre i Nord-Norge som har felles målgrupper: Dere som er kommunalt ansatte i barnevern, psykisk helse-, rus-, og vold- og traumefeltet. Vi er en tjeneste for tjenestene og for det forebyggende arbeidet i kommunene. Se...

 • 27.03.2020
  Tilbud om samtaler til reindrifta

  Nå kan du kontakte SANKS, Sámi klinihkka dersom du trenger noen å snakke med om dine bekymringer i fht. reindrifta. Fra uke 14 oppretter vi en egen telefonkontakt for alle barn/unge og voksne. Tilbudet er gjeldende for hele landet. 

 • 20.03.2020
  Skype-tilbud til engstelige barn og unge

  Nå kan du kontakte BUP, SANKS Karasjok, Sámi klinihkka dersom du er bekymret grunnet koronasituasjonen (Covid-19). Fra uke 13 tilbyr vi Skype-samtaler om koronavirus til barn og unge (og foreldre).

 • 16.03.2020
  Innført skallsikring

  For å begrense faren for smitte av covid-19 (koronavirus) har Sámi klinihkka innført skallsikring. 

 • 28.02.2020
  Forebygging av selvmord og selvskading

  Konferanse om Forebygging av selvskading og selvmord i kommunen i Alta og Vadsø.

 • 13.02.2020
  Tilrettelegging av helsetjenester til samisk befolkning

  Forskning har vist at den samiske befolkningen opplever kommunikasjonsproblemer og er mindre fornøyd med helsetjenestene enn den norske befolkningen.

 • 04.02.2020
  Krise- og støttesamtaler

  SANKS tilbyr krise- og støttesamtaler om opplevelser knyttet til fornorskning og urett under kommisjonens arbeid. SANKS vil veilede aktuelle personer for videre henvisning til kommunen eller til spesialisthelsetjenesten. 

 • 31.01.2020
  En stor takk til Gunn Heatta

  Gunn Heatta har vært ansatt ved SANKS siden 1994. I løpet av disse årene har hun innehatt mange roller, både som terapeut, PUT leder, BUP leder og nestleder. De siste 15 årene har hun vært SANKS leder.

 • 29.01.2020
  Barneombudet besøkte SANKS

  Barneombudet har et pågående prosjekt om hvordan rammebetingelser i BUP påvirker tilbudet barn og ungdom får, i den anledning har de besøkt SANKS. 

 • 24.01.2020
  Klart for offisiell åpning av Sámi klinihkka

  Tirsdag 28. januar er en merkedag for samiske pasienter. Samisk språk og kultur står i fokus når nye, avanserte helsetjenester bygges.

 • 10.01.2020
  Én av to ungdom har hatt selvmordstanker eller skadet seg selv

  Halvparten av ungdom mellom 15 og 16 år har hatt selvmordstanker eller skadet seg selv, viser et stort forskningsprosjekt. Men den samme forskningen viser også at alt går bra til slutt for de fleste.

 • 09.01.2020
  Ny forsker ansatt

  Marit Myrvoll er ansatt som forsker ved SANKS’ avdeling for forskning og utvikling.

 • 26.11.2019
  Nasjonalt team har bidratt til utredning

  SANKS nasjonalt team har bidratt til utredning om ivaretakelse av det samiske perspektivet i verktøyet SNAKKE. 

 • 22.11.2019
  Ber om eksternfinansiering til ofelaš

  SANKS brukerråd har sendt uttalelse om vår ofelas til Finnmarkssykehusets brukerutvalg og det Regionale brukerutvalget til Helse Nord. 

 • 12.11.2019
  Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten

  Fredrik Loholt har skrevet masteroppgave om samarbeid mellom BUP-SANKS og helsesykepleiere ved helsestasjonene i Finnmark, med Cecilie Jávo som veileder.

 • 11.11.2019
  Besøk av pasient- og brukerombudet i Finnmark

  SANKS har hatt besøk av pasient- og brukerombudet i Finnmark, de har fått infor

 • 08.11.2019
  Handlingsplan om vold i nære relasjoner

  Regjeringen skal utarbeide en ny nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den nye handlingsplanen skal ha en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn. 

 • Dialogmøte i Tromsø
  07.11.2019
  Dialogmøte 2019

  Lederteamet inviterte til det årlige dialogmøte 01.11.19. Møtet har blitt arrangert siden 2012. 

 • 02.10.2019
  Innspill til HOD

  SANKS har sendt inn innspill til omorganisering av egen tjeneste. Innspillet foreslår en endring fra det som er i dag. 

 • 02.09.2019
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

  FoU-styret for SANKS innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

 • 09.07.2019
  Fagdager i Lakselv

  SANKS FoU og Finnmarkssykehuset FFS samarbeider om to felles fagdager i Lakselc 11. og 12. september 

 • 28.06.2019
  Ny klinikksjef

  Amund Peder Teigmo er ansatt som klinikksjef i Sámi Klinihkka.

 • Ann-Ragnhild Broderstad
  13.06.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  SAMINOR tar tempen på folkehelsa i nord

  Befolkningsstudien SAMINOR 2 avslørte at en urovekkende høy andel av både samiske og ikke-samiske kvinner har opplevd vold i nære relasjoner. Også blant menn var det mange som rapporterte å ha opplevd slik vold. Kan det virkelig stemme, og...

 • Cecilie Javo, årets bup-lege
  31.05.2019
  Årets BUP-lege

  Cecilie Javo har 35 års jobberfaring i Barne- og ungdomspsykiatrien. Under Bup dagene 2019 ble Cecilie kåret til Årets Bup-lege, for å opprette og videreføre et samisk, nasjonalt spesialist-tilbud for psykisk helse for barn og ungdom.

 • Nærbilde av øyne, malt ansikt
  29.05.2019
  Den eneste skeive i bygda?

  Forskningsrapporten «Den eneste skeive i bygda?» har sett på hvordan det er å vokse opp som ung og skeiv i kommuner rundt om i Norge, med fokus på unges bruk av kommunale helsetjenester. 

 • 24.04.2019
  Navnet blir Sámi Klinihkka

  Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen ønsker å løfte samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset ved å etablere en egen, samisk klinikk. Klinikken skal være direkte underlagt direktøren.

 • Samarbeidspartnerne prater om e-læring
  22.03.2019
  Utvikling av e-læring

  Det å utvikle et nettbasert kompetansehevende tilbud som e-læring tar tid. Fra en idé til et ferdig produkt er det mange prosesser og utfordringer som skal forseres. 

 • SANKS referansegruppe står oppstilt ute.
  27.02.2019
  Referansegruppens møte

  Den faglige referansegruppen til SANKS har i dag 27. februar møte i Karasjok, der de gjennomgår den nasjonale kompetansetjenestens resultater/aktiviteter fra 2018. 

 • Morten Solheim og kollegene under inflyttingen i Karasjok.
  10.01.2019
  Innflytting på ny døgnenhet

  Døgnenheten i Lakselv flytter til nye lokaler i Karasjok, og samordnes med tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Den nye enheten får navnet Døgnenhet – psykisk helse og avhengighet.

 • 15.12.2018
  Priser til dyktige kolleger

  Fay Johansen, Kanthan Poopalasingam, Heidi Solvang og Snefrid Møllersen fikk årets priser i Finnmarkssykehuset.

 • 30.11.2018
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2019 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklings­prosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge.

 • 21.11.2018
  "Kroppen min eier jeg"

  «Kroppen min eier Jeg» er en animasjonsserie med tilhørende informasjons- og undervisningsmateriell for barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep.

 • 18.11.2018
  Nestor i nord-norsk barnepsykiatri Cecilie Jávo fyller 70 år

  Pådriver innen psykiatri i Nord-Norge, Cecilie Jávo fyller 70 år og vi på SANKS ønsker å gratulere henne på det varmeste med dagen!

 • 14.11.2018
  Samisk nasjonalt brukerråd er opprettet

  Fellessamling av samiske brukerrepresentanter i Tromsø 2. november, førte til opprettelsen av samisk nasjonalt brukerråd.

 • 07.11.2018
  Brukermedvirkning i fokus når SANKS inviterer til årlig dialogmøte

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste inviterer årlig til dialogmøte med SANKS referansegruppe, FoU styret, SANKS lederteam og SANKS brukerråd. Nasjonalt team i SANKS var representert ved teamkoordinator.

 • 03.10.2018
  Ny ansatt til Røroskontoret

  SANKS Nasjonalt team utvider bemanning med en ny ansatt til Røros kontoret. Johan Inge Greff har tiltrådt stillingen som terapeut og det betyr at Røroskontoret nå har to ansatte.

 • 28.06.2018
  Bilder fra byggeplassen - Samisk helsepark

  Det skjer ting på byggeplassen til Samisk helsepark i Karasjok. Her kan du se et knippe bilder, samt en skisse på hvordan det skal ende opp til slutt.

 • 23.05.2018
  SANKS tar i mot urfolksledere

  Urfolksledere fra New Zealand, Australia og Canada besøker SANKS i 27.-29.mai.

 • 25.04.2018
  Hjelper SANKS til å bli bedre

  Som nasjonal kompetansetjeneste skal vi bidra til utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkningen.  I arbeidet med å videreutvikle tjenestene våre er det nødvendig med brukermedvirkning.

 • 20.04.2018
  Nasjonalt team med ny ansatt til Røros

  Det er første gang SANKS etablerer kontor på Røros i Sør-Sápmi og utvider det nasjonale teamet ved å ansette Hanne Svinsås Magga i en terapeutstilling.

 • 18.04.2018
  SANKS har tatt i bruk Skype i behandling

  SANKS tilbyr samtalebehandling over Skype for business. Alle våre pasienter har en mulighet til å spørre sin behandler om å få samtalebehandling på Skype.

 • 18.04.2018
  Om henvisninger til SANKS

  Henvisende instans utenfor Helse Nord kan sende henvisninger til SANKS enten elektronisk eller per post.

 • 09.04.2018
  Stoor tildeles stipend

  Psykolog og stipendiat ansatt ved SANKS, Jon Petter Stoor tildeles stipend fra Fulbright Arctic Initiative. Dette er gledelige nyheter først og fremst for Stoor, men også for SANKS.

 • 28.03.2018
  SANKS bidrar i studiet ADHD OMEGA 3

  Barne- og ungdomspsykiatriskpoliklinikk ved SANKS bidrar i studiet «ADHD OMEGA 3" Det er et forskningsprosjekt som går ut på å undersøke effekten av omega-3 på konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsvansker hos barn og unge med ADHD og ADD.

 • Sametingspresident Aili Keskitalo og styremedlem Kari Jørgensen har underskrevet avtalen
  08.03.2018 Helse Nord RHF
  Sametinget og Helse Nord inngår samarbeidsavtale

  Sametinget og Helse Nord RHF underskrev 7. mars 2018 en samarbeidsavtale som skal styrke samarbeidet om utviklingen av helsetjenesten til den samiske befolkning.

 • Personer utenfor SANKS
  08.03.2018
  Besøk fra Helse Nord

  I dag har Helse Nord RHF vært på besøk ved SANKS. Her ble det gitt informasjon om vårt arbeid.

 • 01.03.2018
  Webkamera Samisk helsepark

  Følg byggingen av Samisk Helsepark

 • 02.02.2018
  SANKS kommer til Staare2018

  SANKS deltar i feiringen av 100 års jubileet i Staare 2018, 5.-11-februar.

Fant du det du lette etter?