SANKS

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus

- Vi er her for deg

​SANKS tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helse- og rusvern. SANKS har også nasjonale kompetansetjenestefunksjoner og målet er å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus.

Nyheter

 • 10.01.2020
  Én av to ungdom har hatt selvmordstanker eller skadet seg selv

  Halvparten av ungdom mellom 15 og 16 år har hatt selvmordstanker eller skadet seg selv, viser et stort forskningsprosjekt. Men den samme forskningen viser også at alt går bra til slutt for de fleste.

 • 09.01.2020
  Ny forsker ansatt

  Marit Myrvoll er ansatt som forsker ved SANKS’ avdeling for forskning og utvikling.

 • 26.11.2019
  Nasjonalt team har bidratt til utredning

  SANKS nasjonalt team har bidratt til utredning om ivaretakelse av det samiske perspektivet i verktøyet SNAKKE. 

 • 22.11.2019
  Ber om eksternfinansiering til ofelaš

  SANKS brukerråd har sendt uttalelse om vår ofelas til Finnmarkssykehusets brukerutvalg og det Regionale brukerutvalget til Helse Nord. 

 • 12.11.2019
  Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten

  Fredrik Loholt har skrevet masteroppgave om samarbeid mellom BUP-SANKS og helsesykepleiere ved helsestasjonene i Finnmark, med Cecilie Jávo som veileder.

 • 11.11.2019
  Besøk av pasient- og brukerombudet i Finnmark

  SANKS har hatt besøk av pasient- og brukerombudet i Finnmark, de har fått infor

 • 08.11.2019
  Handlingsplan om vold i nære relasjoner

  Regjeringen skal utarbeide en ny nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den nye handlingsplanen skal ha en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn. 

 • 07.11.2019
  Dialogmøte 2019

  Lederteamet inviterte til det årlige dialogmøte 01.11.19. Møtet har blitt arrangert siden 2012. 

 • 02.10.2019
  Innspill til HOD

  SANKS har sendt inn innspill til omorganisering av egen tjeneste. Innspillet foreslår en endring fra det som er i dag. 

 • 02.09.2019
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

  FoU-styret for SANKS innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

 • 09.07.2019
  Fagdager i Lakselv

  SANKS FoU og Finnmarkssykehuset FFS samarbeider om to felles fagdager i Lakselc 11. og 12. september 

 • 28.06.2019
  Ny klinikksjef

  Amund Peder Teigmo er ansatt som klinikksjef i Sámi Klinihkka.

 • 13.06.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  SAMINOR tar tempen på folkehelsa i nord

  Befolkningsstudien SAMINOR 2 avslørte at en urovekkende høy andel av både samiske og ikke-samiske kvinner har opplevd vold i nære relasjoner. Også blant menn var det mange som rapporterte å ha opplevd slik vold. Kan det virkelig stemme, og...

 • 31.05.2019
  Årets BUP-lege

  Cecilie Javo har 35 års jobberfaring i Barne- og ungdomspsykiatrien. Under Bup dagene 2019 ble Cecilie kåret til Årets Bup-lege, for å opprette og videreføre et samisk, nasjonalt spesialist-tilbud for psykisk helse for barn og ungdom.

 • 29.05.2019
  Den eneste skeive i bygda?

  Forskningsrapporten «Den eneste skeive i bygda?» har sett på hvordan det er å vokse opp som ung og skeiv i kommuner rundt om i Norge, med fokus på unges bruk av kommunale helsetjenester. 

 • 24.04.2019
  Navnet blir Sámi Klinihkka

  Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen ønsker å løfte samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset ved å etablere en egen, samisk klinikk. Klinikken skal være direkte underlagt direktøren.

 • 22.03.2019
  Utvikling av e-læring

  Det å utvikle et nettbasert kompetansehevende tilbud som e-læring tar tid. Fra en idé til et ferdig produkt er det mange prosesser og utfordringer som skal forseres. 

 • 27.02.2019
  Referansegruppens møte

  Den faglige referansegruppen til SANKS har i dag 27. februar møte i Karasjok, der de gjennomgår den nasjonale kompetansetjenestens resultater/aktiviteter fra 2018. 

 • 10.01.2019
  Innflytting på ny døgnenhet

  Døgnenheten i Lakselv flytter til nye lokaler i Karasjok, og samordnes med tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Den nye enheten får navnet Døgnenhet – psykisk helse og avhengighet.

 • 15.12.2018
  Priser til dyktige kolleger

  Fay Johansen, Kanthan Poopalasingam, Heidi Solvang og Snefrid Møllersen fikk årets priser i Finnmarkssykehuset.

 • 30.11.2018
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2019 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklings­prosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge.

 • 21.11.2018
  "Kroppen min eier jeg"

  «Kroppen min eier Jeg» er en animasjonsserie med tilhørende informasjons- og undervisningsmateriell for barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep.

 • 18.11.2018
  Nestor i nord-norsk barnepsykiatri Cecilie Jávo fyller 70 år

  Pådriver innen psykiatri i Nord-Norge, Cecilie Jávo fyller 70 år og vi på SANKS ønsker å gratulere henne på det varmeste med dagen!

 • 14.11.2018
  Samisk nasjonalt brukerråd er opprettet

  Fellessamling av samiske brukerrepresentanter i Tromsø 2. november, førte til opprettelsen av samisk nasjonalt brukerråd.

 • 07.11.2018
  Brukermedvirkning i fokus når SANKS inviterer til årlig dialogmøte

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste inviterer årlig til dialogmøte med SANKS referansegruppe, FoU styret, SANKS lederteam og SANKS brukerråd. Nasjonalt team i SANKS var representert ved teamkoordinator.

 • 03.10.2018
  Ny ansatt til Røroskontoret

  SANKS Nasjonalt team utvider bemanning med en ny ansatt til Røros kontoret. Johan Inge Greff har tiltrådt stillingen som terapeut og det betyr at Røroskontoret nå har to ansatte.

 • 28.06.2018
  Bilder fra byggeplassen - Samisk helsepark

  Det skjer ting på byggeplassen til Samisk helsepark i Karasjok. Her kan du se et knippe bilder, samt en skisse på hvordan det skal ende opp til slutt.

 • 26.06.2018
  OMEGA-3 og ADHD studiet søker deltakere

  Har ditt barn ADHD eller ADD og er mellom 6- 16 år? Da har dere mulighet til å delta i forskningsprosjekt der hensikten er å se hvilken effekt OMEGA-3 har på ADHD og ADD symptomer.

 • 23.05.2018
  SANKS inngår samarbeid med Kriminalomsorgen

  SANKS har startet et samarbeid med Fengselshelseprosjektet i Tromsø om å implementere videokonferanse i behandling og samhandling til de insatte. SANKS skal bidra til at samiske innsatte skal få et likeverdig behandlingstilbud som er språk-...

 • 23.05.2018
  SANKS tar i mot urfolksledere

  Urfolksledere fra New Zealand, Australia og Canada besøker SANKS i 27.-29.mai.

 • 25.04.2018
  Hjelper SANKS til å bli bedre

  Som nasjonal kompetansetjeneste skal vi bidra til utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkningen.  I arbeidet med å videreutvikle tjenestene våre er det nødvendig med brukermedvirkning.

 • 20.04.2018
  Nasjonalt team med ny ansatt til Røros

  Det er første gang SANKS etablerer kontor på Røros i Sør-Sápmi og utvider det nasjonale teamet ved å ansette Hanne Svinsås Magga i en terapeutstilling.

 • 18.04.2018
  SANKS har tatt i bruk Skype i behandling

  SANKS tilbyr samtalebehandling over Skype for business. Alle våre pasienter har en mulighet til å spørre sin behandler om å få samtalebehandling på Skype.

 • 18.04.2018
  Om henvisninger til SANKS

  Henvisende instans utenfor Helse Nord kan sende henvisninger til SANKS enten elektronisk eller per post.

 • 09.04.2018
  Stoor tildeles stipend

  Psykolog og stipendiat ansatt ved SANKS, Jon Petter Stoor tildeles stipend fra Fulbright Arctic Initiative. Dette er gledelige nyheter først og fremst for Stoor, men også for SANKS.

 • 28.03.2018
  SANKS bidrar i studiet ADHD OMEGA 3

  Barne- og ungdomspsykiatriskpoliklinikk ved SANKS bidrar i studiet «ADHD OMEGA 3" Det er et forskningsprosjekt som går ut på å undersøke effekten av omega-3 på konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsvansker hos barn og unge med ADHD og ADD.

 • 08.03.2018 Helse Nord RHF
  Sametinget og Helse Nord inngår samarbeidsavtale

  Sametinget og Helse Nord RHF underskrev 7. mars 2018 en samarbeidsavtale som skal styrke samarbeidet om utviklingen av helsetjenesten til den samiske befolkning.

 • 08.03.2018
  Besøk fra Helse Nord

  I dag har Helse Nord RHF vært på besøk ved SANKS. Her ble det gitt informasjon om vårt arbeid.

 • 01.03.2018
  Webkamera Samisk helsepark

  Følg byggingen av Samisk Helsepark

 • 02.02.2018
  SANKS kommer til Staare2018

  SANKS deltar i feiringen av 100 års jubileet i Staare 2018, 5.-11-februar.

 • 02.02.2018
  Kursing i brukermedvirkning

  Denne uken ble det holdt kurs og møte for brukerrådet og lederteamet til SANKS. Dette ble arrangert for å bli informert og opplært i hvordan brukermedvirkning i virksomheten kan bli enda større.

 • 19.01.2018
  Bor du i Sverige eller Finland og ønsker hjelp fra SANKS?

  SANKS kan ta imot henviste pasienter fra Region Jämtland Härjedalen (Region JH) og Lappland Län i Finland (Lapin sairaanhoitoriiri (LSHP)) som følge av samarbeidsavtaler.

 • 03.01.2018
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2018 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for...

 • 20.12.2017
  Snakk med noen!

  Snakk med noen, eller søk hjelp dersom du har det vanskelig.

 • 28.11.2017
  Jon Rønningen om sitt eget hode i klemme

  I dag har jeg en diagnose som jeg kan forholde meg til og det føles på en måte godt. Sykdommen er nå lettere å akseptere både for meg, familien og miljøet rundt meg, forteller Jon Rønningen.

 • 23.11.2017
  Forbedrer tilbudet til samer

  Denne høsten har SANKS inngått en samarbeidsavtale med Stiftelsen Amathea. Formålet er å forbedre helsetilbudet til den samiske befolkningen.

 • 21.11.2017
  Reindriftas hverdag - Banebrytende forskningssamarbeid

  Reindriftsutøverne har samarbeidet med helseforskere for å få kartlagt psykososiale forhold i sin arbeidshverdag. Forskningsprosjektet kan danne skole for hvordan forskning på urfolksgrupper bør drives i fremtiden.

 • 21.11.2017
  Helsetreff i Oslo og Bergen

  SANKS ønsker samer og fagfolk innen helse velkommen til helsetreff i Bergen og Oslo 5.-7.desember. SANKS ønsker å gjøre virksomheten mer kjent utenfor de samiske kjerneområdene, av den grunn arrangeres helsetreff i samarbeid med sameforen...

 • 15.11.2017
  Snakk med SANKS på Skype

  SANKS kan nå tilby behandling via Skype. Du kan nå snakke med terapeuten hjemme, eller et annet sted som er skjermet for innsyn. Samtalen er trygg og sikker.    

 • 31.10.2017
  Gladnyhet for SANKS og sørsamisk område

  Helse Nord innvilger to nye stillinger til Nasjonalt team. SANKS går nå i gang med å utlyse stilling på Røros. Hvor den andre stillingen blir utlyst, vil bli bestemt innen kort tid forteller SANKS leder Gunn Heatta.

Søk i nyheter fra SANKS
Fant du det du lette etter?